Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v ak. roce 2018/2019