Pozvánka na přednášku: Doing Research on Stakeholder Engagement

22. 9. 2022

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve všechny zájemce na přednášku "Doing Research on Stakeholder Engagement", kterou přednese prof. Luca Brusati z University of Udine dne 30. 9. 2022, od 10:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu FES.

Kontaktní osoba: JUDr. Jana Janderová, Ph.D. (email: jana.janderova@upce.cz)

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES