Pojišťovnictví a pojistný sektor ČR - role ČNB

23. 11. 2022

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice srdečně zve všechny zájemce na přednášku POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÝ SEKTOR ČR - ROLE ČNB, se kterou vystoupí Ing. Karel Barták (senior expert v oblasti dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka) dne 5. 12. 2022 od 10:00 hod. v posluchárně EB-E1.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. (jan.cernohorsky@upce.cz).
 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES