UPCE

Obhajoba dizertační práce

8. 9. 2022

Srdečně gratulujeme Ing. Ondřeji Kubovi z Ústavu ekonomických věd k úspěšné obhajobě dizertační práce s názvem Racionální ignorance voliče a výsledek veřejné volby.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES