Novinky

Dva členové lipidomické skupiny Michala Holčapka z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické jsou spoluautory další práce v prestižním vědeckém časopise Nature Metabolism. Tentokrát se jedná o společnou aktivitu Mezinárodní lipidomické společnosti, jejíž cílem je navržení jednotného způsobu publikování lipidomických dat. „V současné době dochází k velkému nárůstu publikaci zabývajících se analýzou lipidů. Bohužel dosud neexistovala jasná pravidla, jakým způsobem...
Když se řekne Rudolf II., většině se vybaví film Císařův pekař a Pekařův císař, kde panovníka ztvárnil Jan Werich. Od narození Rudolfa II. uplynulo 470 let. Jaký vlastně byl? Byl opravdu tak podivínský? Jak historici hodnotí dobu Rudolfínskou a císařův Majestát? Proč zvolil za sídelní město Prahu? "Traduje se, že Rudolf utekl do Prahy před svojí matkou. Ale to není tak úplně pravda. Jeho matka již v té době byla ve Španělsku, ale je faktem, že to pražské prostředí mu vyhovovalo lépe...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Senzory budoucnosti 15. 07. 2022
Během hodiny dokáže vyrobit stovky metrů chytrých senzorů, které zabraňují plýtvání, zachraňují baterie nebo pomáhají zemědělcům. Chemik Tomáš Syrový z Fakulty chemicko-technologické začínal s potravinami a léčivy. Dnes tiskne senzory budoucnosti. Na jedné z vašich přednášek jste hned v úvodu nechal kolovat plenu. Proč? Publikum je potřeba na začátku odemknout. Snažím se tak navodit dobrou atmosféru a zároveň navázat na téma, protože to není ledajaká plena....
Popularizační akce Noc vědců letos spustila jako svůj předvoj pátrání po Českém Vševědovi 2022. Najít nejlepšího popularizátora nebo popularizátorku české vědy se pokusí fanoušci vědy. Podpořit už teď můžete vědce Univerzity Pardubice. Hlasujte na sociální síti Facebook v události Český Vševěd 2022. Z celkem 12 soutěžních kol po jednotlivých týdnech vzejdou finalisté, kteří se 13. září 2022 utkají v brněnském kině Scala.  Do 17. dubna můžete hlasovat pro Ing. Petra...
Díky doktorce Zuzaně Bártové bude katedra filosofie a religionistiky FF UPCE spolupracovat s Univerzitou Karlovou coby hlavním řešitelem na projektu Assessing the study of religious change in Central-Eastern Europe. Projekt je financován Visegrad Fund, jeho cílem je posílení spolupráce mezi odborníky, studenty a odbornou veřejností a také zviditelnění odborné práce týkající se nových náboženských podob ve středo-východní Evropě, ať v rámci institucionalizované religiozity či...
Fakulta ekonomicko-správní obstála v silné konkurenci a podařilo se jí získat projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky (GA ČR). Projekt pod vedením prof. Ing. Petra Hájka, Ph.D. (Centrum pro vědu a výzkum FES) se věnuje aspektově orientované analýze sentimentu finančních textů pro predikci finanční výkonnosti podniku. Naše fakulta se pod vedením Ing. Mgr. Bohuslava Pernici, Ph.D. (Ústav správních a sociálních věd FES, spoluřešitel) bude podílet také na řešení...
Dr. Zitková z Katedry anglistiky a amerikanistiky v současné době pracuje na vědecké studii Tělesné tresty ve školách 21. století. Jejím cílem je zjistit, jaké zkušenosti mají žáci (zejména mladí lidé, kteří nastoupili na základní školu po roce 2000) s používáním tělesných trestů učiteli na základních a středních školách, a případně se snažit prostřednictvím publikace výsledků studie o pozitivní změnu ve školách. Prosí vás o pomoc v podobě vyplnění anonymního...
Celý život se věnuje materiálovému výzkumu a rozumí si zejména s prvky skupiny chalkogenů. Je chemik, ale jeho bádání je přínosné v oblasti elektrotechniky a optiky, přesah může mít i do medicíny, ochrany životního prostředí a bezpečnosti. „Každý prvek má specifickou konstituci a svoji elektronovou strukturu. Kdybych to měl převést do lidského světa, každý prvek je samostatná bytost. Má své důležité vlastnosti, které se dají vzájemně kombinovat,“ říká jeden z...