Novinky

Letošní rok si připomínáme 100 let od vzniku republiky. Ve spojitosti s tímto výročím se koná řada akcí. Také Dopravní fakulta Jana Pernera si společně s Českými drahami jednu připravila. Konkrétně se jedná o výstavu Železnice a republika 1918 – 2018. Výstava vznikla u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky a Československých státních drah. Ve foyer dopravní fakulty ji můžete navštívit až do 13. listopadu. Výstava, která byla zahájena 1. listopadu, mapuje významné milníky...
Univerzita Pardubice, Centrum ALMA hledá spolupracovníky z řad studentů a zaměstnanců univerzity na pozici online přepisovatele mluvené řeči. Co je simultánní přepis: vizualizace doslovného přepisu mluveného projevu v reálném čase Komu je přepis určený: na UPa: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (sluchové nebo zrakové postižení) Jak přepis probíhá: přepisovatel přepisuje mluvený projev na elektronické klávesnici, připojené k PC či notebooku...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice v posledních letech navázala velmi dobré přátelské a pracovní vztahy s jednou z nejvýznamnějších, technicky orientovaných běloruských univerzit, Běloruskou státní technologickou univerzitou v Minsku BGTU. Spolupráce mezi našimi institucemi započala návštěvou představitelů FChT UPa v červnu 2017.  V průběhu tehdejší návštěvy bylo uzavřeno Memorandum of Understanding. Následně v prosinci 2017...
Vlčí máky znovu ve všech krajích! Letos v listopadu pořádá společnost Post Bellum (www.postbellum.cz) už počtvrté veřejnou sbírku ke Dni válečných veteránů. Tento svátek se slaví 11. 11. po celém světě, především v anglosaských zemích. Rádi bychom, aby více zakořenil i u nás. Aby si lidé (alespoň) jednou za rok připomněli ty, kteří bojovali na bojištích druhé světové války či v době nedávné sloužili např. v Iráku či Afghánistánu. Chceme, aby se na jejich příběhy...
Katedra literární kultury a slavistiky FF UPa zve: Jak číst písničky. Pocta Jiřímu Černému. svůj osobní hudební výběr uvádí Mgr. Jiří Studený, Ph.D. Termín: 7. listopadu Místo a čas konání: učebna EB 01019 v čase 16 - 17.30 hod   Akce je podpořena z dotačního programu MŠMT pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy.
Ústav historických věd srdečně zve na inscenované čtení divadelní hry legionářského spisovatele Josefa Kopty v pondělí 5. listopada od 13. 30 hod u Lavičky Václava Havla   Akce je podpořena z dotačního programu MŠMT pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy.  
5. listopadu 2018 od 17 hodin Univerzita Pardubice Budova EB, posluchárna E2 Studentská 95, Pardubice   Akce je podpořena z dotačního programu MŠMT pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR by Vás rádo upozornilo na „Open Mathematical Olympiad 2019 (International Student Olympiad)“, kterou pořádá Běloruská-Ruská univerzita ve dnech 20. – 22. 2. 2019 v Mogilevu. Pracovní jazyky budou angličtina a ruština. Termín podání přihlášek je do 21. 12. 2018 a registrační poplatek činí 70 Eur za team. Cestovné, ubytování a stravné se neproplácí, hradí je každá vysílací instituce....