Novinky

Do druhého kola přijímacího řízení, které se koná ve dnech 28. - 31. 8. 2012 POSTUPUJÍ TITO UCHAZEČI: pro obor 8206R103 - Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech: 98098 98579 98756 98096 98059 36439 96949 pro obor 8206R048 - Restaurování  a konzervace kamene a souvisejících materiálů: v tomto oboru žádný z uchazečů nevyhověl V Litomyšli dne 20.08.2012
Vážená studentko/studente,   s cílem zpřístupnit Vám povinné kurzy anglického jazyka na kompetenční úrovni odpovídající Vašim potřebám a cílům Vašich studijních oborů zavedlo Jazykové centrum Univerzity Pardubice (JC UPa)  povinný systém on-line rozřazovacích testů z AJ (e-placement test).   Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa  je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na adrese https://portal.upce.cz. E-...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO AK. ROK 2012/2013 V BAKALÁŘSKÉM STUD. PROGRAMU II. KOLO ČASOVÝ HARMONOGRAM  ÚTERÝ 28.08.2012   8.00 - 11.00              REGISTRACE UCHAZEČŮ NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ FAKULTY 12.30 - 13.30              PÍSEMNÝ TEST Z DĚJIN UMĚNÍ (UČEBNA Č. 2) 14.30 - 15.30              PÍSEMNÝ TEST Z CHEMIE (UČEBNA Č. 2) STŘEDA 29.08.2012 OBOR RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE UMĚLECKÝCH DĚL NA PAPÍRU   8.00 - 12.30             Portrét - kresba (učebna č. 1,2) 13.30 - 18.00...
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice nezavřela své brány ani o prázdninách. V příštím týdnu se v jejích učebnách a laboratořích objeví středoškolští studenti dychtící po poznání a vědění. Uskuteční se zde totiž LETNÍ ŠKOLA TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Týdenní program letní školy zahájí její účastníci v pondělí 20. srpna. Pro desítku středoškoláků je připraven pestrý vědecký program spojený jak s výukou přímo v areálu pardubické dopravní fakulty, tak s absolvováním zajímavých...
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zjišťuje prostřednictvím svých webových stránek zájem veřejnosti zejména z Pardubického kraje o specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Fakulta nabízí každým rokem již několik let veřejnosti kurzy tzv. Univerzity třetího věku. Nyní chce nabídnout veřejnosti další speciální kurzy, které by zájemcům z řad veřejnosti přiblížily obory, které se na fakultě pěstují a kterými se vědci na pardubické dopravní fakultě zabývají. Aby se...
Fakulta restaurování vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 do bakalářských studijních programů pro následující obory:   1/ 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů 2/ 8206R103 Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech   Termín konání: 28. - 31. 8.2012   Termín uzávěrky přihlášek: 17. 8. 2012   Termín odevzdávání domácích prací: 15. - 17. 8. 2012   Vyhlášení výsledků I. kola (...
     OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti   Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium děkana Fakulta elektrotechniky a informatiky vedené pod č. sofei/0239/12, jejímž adresátem je:  Jan Erban Puškinova 658 534 01  HOLICE V ČECHÁCH   je uložena na studijním oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. legií 565, 532 10  Pardubice.    Vyvěšeno dne: 1. 8. 2012   Sejmuto dne:   prof. Ing. Siemon Karamazov, Dr., v.r. děkan ...
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia na Fakultu ekonomicko-správní Z důvodu nenaplněné kapacity některých oborů na Fakultě ekonomicko-správní (FES) vyhlašuje děkanka FES dodatečné přijímací řízení pro tyto obory: Doktorské studium: Hospodářská politika a správa (prezenční i kombinované studium) Ekonomika a management (prezenční i kombinované studium) Systémové inženýrství a informatika (prezenční i kombinované studium) Aplikovaná informatika (prezenční...