Novinky

1. ročník              zápis v posluchárně HA C1   27.9.2012 v 8.00 hodin v posluchárně HA C1                                 Chemie                                 Chemické a procesní inženýrství                                 Chemie a technologie potravin   27.9.2012  ve 12.00 hodin v posluchárně HA C1                                Chemie a technologie materiálů                                Speciální chemicko-biologické obory                                Polygrafie...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Náhradní termín zápisu studentů 1. ročníku bakalářského studia: pondělí 1. 10. 2012 Náhradní termín zápisu je určen výlučně pro studenty 1. ročníku, kteří konali maturitní zkoušku v podzimním termínu 2012 a příslušná SŠ jim nevydala maturitní vysvědčení do termínu řádného zápisu.
Termíny zápisů do akademického roku 2012/2013 Fakulta restaurování   1. ročník  BcA.                                        14. 9. 2012 od 8.00 - 11.00 hodin 2. a  3. ročník BcA                                  24. 9. 2012 od 8.00 - 15.00 hodin 4. ročník BcA., 1. a 2. ročník MgA         25. 9. 2012 od 8.00 - 15.00 hodin   Zápisy se uskuteční v budově Fakulty restaurování, Jiráskova 3,  Litomyšl - 1. Patro
OZNÁMENÍ 11. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   ve středu 19. září 2012 od 8:00 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014. Změna složení Disciplinární komise FEI. Různé.     Ing. Michael Bažant, Ph.D., v....
Vážená studentko/vážený studente,   s cílem zpřístupnit Vám kurzy anglického jazyka na kompetenční úrovni odpovídající Vašim potřebám a cílům Vašich studijních oborů zavedlo Jazykové centrum Univerzity Pardubice (JC UPa) povinný systém on-line rozřazovacích testů z AJ (e-placement test).   Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa  je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na adrese https://portal.upce.cz. E-...
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická přijme pro Katedru biologických a biochemických věd 1  pracovníka/pracovnici na pozici   LABORATORNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE v oboru buněčné biologie   Charakteristika práce: práce v laboratoři buněčných kultur; práce na průtokovém cytometru; příprava laboratorních úloh z oboru cytologie, buněčné diagnostiky a transfúzního lékařství pro studenty. Požadujeme: středoškolské vzdělání v oboru (SZŠ - obor laborant) nebo absolvent...
Burza volných lůžek je dodatkové kolo ubytování pro všechny doposud neubytované studenty všech studijních ročníků: 10. 9. (08:00 - 24:00) podávání žádostí - elektronicky prostřednictvím Informačního systému kolejí a menzy (ISKAM) na https://iskam.upce.cz (pro studenty s NetID) nebo  https://iskam.upce.cz/BNLogin.aspx (pro přijaté studenty bez NetID)  kritériem pro pořadí žádosti v pořadníku "volného ubytování" je počet dojezdových bodů žadatele 11. 9. (do 15:00) zveřejnění seznamu...