Novinky

Víte, co je a jak má vypadat genderově senzitivní komunikace? Nechte se inspirovat zajímavým seminářem   Ve čtvrtek 15. prosince se uskuteční od 14 hodin online seminář „Genderově sensitivní komunikace v akademickém prostředí“ s lektorkou Timeou Crofony.   Studentky a studenti doktorského studia a mladí vědci a vědkyně univerzity se mohou registrovat přes mentoringový program Univerzity Pardubice – Vzdělávací akce akademický rok 2022 -...
INFORMACE K VOLBÁM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PARDUBICE V RÁMCI VOLEBNÍHO CELKU FES A DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ   Volby do AS UPCE (v rámci FES) a volby do AS FES proběhnou v termínu 28. listopadu 2022 (0:00) až 30.listopadu 2022 (23:59) elektronickým způsobem. Volit se bude prostřednictvím volebního systému univerzity na adrese: https://evolby.upce.cz/. Přihlášení voličů (jejich autentizace) probíhá prostřednictvím...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V uplynulém týdnu pořádalo Centrum pro vědu a výzkum FES zajímavý seminář na téma Current Trends in Circular Economy and Eco-innovation Research in European Countries. Před zájemci z řad doktorandů, ale i akademických pracovníků FES vystoupili se svými příspěvky:  prof. Jens Horbach (University of Applied Sciences of Augsburg), který proslovil přednášku na téma „Climate Change Affectedness and Innovation in German Firms“ a prof. Wolfgang Gerstlberger (...
Vážení studenti, rádi bychom Vás pozvali na edukativní seminář - Špatní lidé a jak je poznat. Psychopati jsou všude okolo nás a není vždy jednoduché je poznat. Myslíte si, že umíte odhadnout druhé lidi a nemůžete se v lidech plést? Ovlivňuje tělesná konstituce člověka k tomu, aby páchal zlo? Přijďte a zjistíte, jak vy sami na tom jste, a co můžete dělat, aby setkání se špatným člověkem mělo ty nejmenší následky. Lektor: Mgr. Jan Mandys Kdy: 28. 11. 2022 od 15:00...
Vážení uživatelé, od pondělí 28. 11. 2022 prodlužujeme otevírací dobu knihovny v kampusu v Polabinách. pondělí–středa 8–20 čtvrtek 8–18 pátek 8–16 Tato změna se netýká poboček knihovny na FR a FZS. Na webu knihovny najdete již také vánoční otevírací dobu.  
Pozvánka na 1. zasedání Akademického senátu FChT UPCE, které se bude konat ve středu 7. prosince 2022 od 14:00 hodin  v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do AS FChT UPCE pro funkční období 2022–2025 3. Volba předsednictva a předsedy AS FChT UPCE pro funkční období 2022–2025 4. Projednání dokumentu „Realizace Strategického záměru Fakulty chemicko-technologické Univerzity...
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 byla slavnostně stvrzena deklarace o spolupráci mezi Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Nejvyšším kontrolním úřadem. Děkan FES prof. Jan Stejskal a prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala podepsali smlouvu, ve které se dohodli na úzké spolupráci mezi institucemi. Jedná se především o spolupráci v oblasti vzdělávací, která na FES již úspěšně probíhá. Její prohloubení pomůže studentům i dalším zájemcům nahlédnout například i do problematiky kontrolní...
Vojenský letec Aleš Svoboda se stal astronautem záložního týmu Evropské vesmírné agentury (ESA). Jedná se o prvního českého astronauta po více než 40 letech a byl vybrán z 22 500 uchazečů. Výcvik nových posádek by měl začít na jaře roku 2023. Aleš Svoboda má za sebou dlouholetou kariéru vojenského pilota. Je absolventem několika univerzit v České republice i v zahraniční. Na Univerzitě Pardubice studoval dopravní inženýrství na Dopravní fakultě Jana Pernera. Více o úspěchu...