Novinky

Ústav organické chemie a technologie zve všechny zájemce o organickou chemii na přednášku: ?PHOTOINDUCED NONLINEAR OPTICAL EFFECTS IN IMIDAZOLE/FERROCENE CHROMOPHORES EMBEDDED INTO THE POLYMER MATRICES: EXPERIMENT AND THEORY? Prof. I. V. Kityk Dr. W. Kuźnik Czestochowa University of Technology, Polsko Silesian University of Technology, Gliwice,   která se bude konat v pátek 20. dubna 2012 od 9:00 v učebně HA/S21.   Zá ÚOChT srdečně zve doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Protestní akce na FR 23. 03. 2012
Dne 28. 2. 2012 zorganizoval ASFR protestní akci proti věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. AS a celá akademická obec Fakulty restaurování tím chtěla vyjádřit svou podporu AS UPa ale i ostatním akademickým senátům a obcím, které se vůči výše zmíněným záměrům rozhodli protestovat...
Oprava chybných údajů otištěných v LN v únoru 2012   V příloze Lidových novin ze dne 17. února 2012 se objevilo množství nepřesných a chybných informací. Protože tyto údaje Fakultu restaurování poškozují, rádi bychom jednotlivé chybné informace uvedli na pravou míru.   CHYBA: na fakultě je zapsáno 11 studentů...
Techničtí nadšenci Katedry informatiky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice založili RADIOKLUB s volacím znakem OK1KID.   Nápad spojení s radioamatéry z celého světa a založení radioklubu několika nadšenými pracovníky dopravní fakulty z léta loňského roku se začátkem ledna tohoto roku staly reálnými, když byla na...
OZNÁMENÍ 7. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   v úterý 20. března 2012 od 7:45 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zased...
Přihláška uchazeče na studijní pobyt v rámci programu llp erasmus 2012-2013