Novinky

Univerzita Pardubice přechází od čtvrtka na všech 7 fakultách na on-line výuku. Rozhodnutí vedení univerzity z dnešního rána koresponduje s odpoledním rozhodnutím krajských hygieniků. Důvodem je prudce se zhoršující situace se šířením SARS CoV-2 v České republice i v Pardubickém kraji. „Pečlivě jsme se na tuto situaci připravili, i když jsme nedoufali, že nakonec nastane. Chceme zabránit plošnému šíření nemoci mezi studenty, napříč univerzitou a zhoršení epidemiologické...
Seznamovák FES 2020 14. 09. 2020
Minulý týden se v termínu 7. až 10. září 2020 uskutečnil tradiční adaptačně-seznamovací kurz pro budoucí prváky připravený našimi současnými i bývalými studenty Seznamovák FES. Přes 130 studentů si užilo 4 dny plné zábavy, sportu, ale také získali neocenitelné informace o naší fakultě od svých starších spolužáků a akademických pracovníků. Studenty pozdravilo i vedení fakulty v čele s děkanem FES prof. Ing. Janem Stejskalem, Ph.D. a proděkankou pro studium doc. Ing. Jitkou Komárkovou, Ph.D.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
VEŘEJNÁ SPRÁVA 2020: Tři dekády výzev, reforem a nejistých výsledků Mezinárodní vědecká konference 19. listopad 2020 Hlavním cílem vědecké konference je vytvořit prostor pro prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oblasti soudobé veřejné správy, veřejné ekonomiky, sociální a regionální politiky. Konference je také prostorem pro vytváření kooperačních vazeb mezi akademickými pracovníky a fundovanými odborníky z praxe a jejich pracovišti, směřující k...
Nezapomeňte si nově nejen na studijní oddělení, ale také na zkoušky, státnice, promoce, konzultaci nebo jednání na univerzitě vzít roušku. Je to nová povinnost, kterou vyvolala zhoršující se epidemiologická situace v České republice. Podle nejnovějšího opatření Ministerstva zdravotnictví ČR můžete od 10. 9. 2020 vstoupit do všech vnitřních společných prostor univerzity pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.Další informace a výjimky, na které se tento zákaz nevztahuje, hledejte...
Dne 24. 9. 2020 od 10.00 hod proběhne habilitační přednáška Ing. Roberta Bati, Ph.D. před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní na téma Metody informační podpory pro potřeby veřejného sektoru při utváření a realizaci veřejných politik.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení do bakalářského i navazujícího studia jsou zveřejněny a naleznete je na odkazu: https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html. Zápisy do studia se budou konat na učebně DB B1, v budově Dopravní fakulty Jana Pernera,Studentská 95, Pardubice a to: do bakalářského studijního programu v úterý 15. 9. 2020 od 9 hodin do navazujícího studijního programu ve středu 16.9.2020 od 9 hodin K...
Fotoreport z univerzitního Science Point, který byl součástí pardubického Sportovního parku 2020. Všem, kteří připravili program pro účastníky za naši fakultu, děkujeme a těšíme se na další rok.
Minulý týden proběhlo na děkanátu naší fakulty rozloučení s postdoktorandem Jiangang Pang, PhD., kterého se účastnil vedoucí Ústavu systémového inženýrství a informatiky doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D. a prof. Ing. Jan Čapek, CSc., který byl také mentorem stáže.  Pan Pang přijel na FES v rámci projektu International Mobility of Researchers at the University of Pardubice z Southwest University of Science and Technology v Číně jako postgraduální doktorand se zaměřením na digitální ekonomiku...