Novinky

Fakulta ekonomicko-správní vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia. Bakalářské studium pro studijní programy: Finance - prezenční forma Informatika a systémové inženýrství, specializace Informační a bezpečnostní systémy - prezenční forma Hospodářská politika a veřejná správa - profil profesní, specializace Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci - kombinovaná forma Navazující...
Bakalářské studium Uchazeči, kteří již dodali všechny potřebné dokumenty (maturitní vysvědčení, …) a dosáhli stanovenou minimální bodovou hranici pro přijetí ke studiu, naleznou již nyní rozhodnutí na webových stránkách zde. V úterý 20. 7. jsme doplnili další rozhodnutí, doporučujeme uchazečům znovu si zkontrolovat web. Uchazeči, kteří dodali potřebné doklady a splňují bodovou hranici pro přijetí ke studiu, ale nevidí výsledek přijímacího řízení,...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Studujte doktorský program, tvořte s námi lepší budoucnost. Rádi studujete a poznáváte nové? Pokračujte v doktorském studiu na Fakultě ekonomicko-správní. Doktorské studium je určeno pro ty, kdo se chtějí prosadit v oboru, zajímá je vlastní rozvoj a výzkumná práce. Nabízí možnost vycestovat do zahraničí v rámci studijních či pracovních pobytů, účastnit se mezinárodních konferencí a poznávat zajímavé osobnosti. Standardní délka studia je 4 roky a po jeho zdárném dokončení...
Jejich boom nekončí. Naopak nabírá na síle. Fenomén podcastů se šíří internetem. Zasáhnul taky pardubickou univerzitu. Své osobnosti, úspěšné studenty i absolventy chce díky vlastní tvorbě představit širší veřejnosti. „Sice máme univerzitní časopis, ale ten je spíš takový interní. Naši hosté jsou obecně inspirativní. Vůbec prvním byl pan rektor. I když je excelentním vědcem, byl rozhovor osobnější. Mluvil tam o své knize Věda a jiné lásky. Těmi láskami přitom myslí koníčky a záliby....
Desátým rokem mohou studenti a absolventi hlasovat v soutěži Fakulta roku. V prestižní anketě hodnotí nejen kvalitu výuky, ale také prostředí, ve kterém se vzdělávají. A právě hodnocení studentů a čerstvých absolventů představuje zásadní kritérium, kterým se mohou řídit i budoucí vysokoškoláci při výběru školy. Tři fakulty Univerzity Pardubice se v předchozích letech dostaly na stupně vítězů. V roce 2019 ve své kategorii zvítězila Fakulta chemicko-technologická. Na...
V letošním roce získalo vysokoškolský diplom 228 úspěšných absolventů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Letošní magisterské zkoušky úspěšně složilo 91 posluchačů, z toho 17 posluchačů ve studijních programech Hospodářská politika a veřejná správa a Hospodářská politika a správa, 68 posluchačů ve studijním programu Ekonomika a management. Dále 6 posluchačů ve studijních programech Informatika a systémové inženýrství a Informatics and System Engineering a Systémové...
Vědci Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolupráci se svými kolegy řeší dopady pandemie COVID 19. Pro své empirické zkoumání zaměřené na otázky spojené s krizí COVID 19 si vybrali záměrně Českou republiku a Slovensko. Obě země prošly obdobným vývojem, kdy v první etapě zaznamenaly pozitivní výsledky a mezinárodní uznání, naopak v druhé etapě se situace vyvíjela velmi negativně a oba státy byly těžce zasaženy epidemií. Jejich cílem je formulace souboru...
Červnové promoce a sponze mají za sebou absolventi bakalářského a magisterského studia Fakulty ekonomicko-správní a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Nejúspěšnější z nich obdrželi za své studijní výsledky speciální ceny rektora a děkana. Všem absolventům přejeme hodně úspěchů v dalším profesním i osobním životě a zároveň bychom s nimi rádi zůstali ve spojení, a to prostřednictvím webu absolventi.upce.cz.