Ústav matematiky a kvantitativních metod

Ústav matematiky a kvantitativních metod zajišťuje na FES výuku matematiky a dalších předmětů, založených na statistických metodách a metodách operačního výzkumu

Řešení teoretických a aplikačních problémů řízení finančních rizik je také důležitou součástí vědecké a výzkumné činnosti na ústavu, která se realizuje formou řešení grantových projektů GAČR. Členové řešitelských kolektivů se zaměřují především na stochastické modelování a simulace při řízení pojistných rizik, na aplikaci bootstrapových metod při tvorbě pojistných rezerv, Markovových procesů v systémech bonus-malus v neživotném pojištění, využití zevšeobecněných lineárních modelů a kredibilních regresních modelů při výpočtu pojistného, modelováním výše pojistných škod netradičními metodami (jádrová hustota, kvantilové metody), možnostmi kvantifikace rizik v činnosti pojišťoven a stochastickými metodami při oceňování produktů životných pojišťoven.

V oblasti vědeckovýzkumné a konzultační se dále ústav zaměřuje především na statistické a numerické metody v různých oblastech užití, na tvorbu programů při matematickém modelování ekonomických a technologických procesů, na optimalizaci dopravních systémů a na pedagogický výzkum.

Vedoucí ústavu
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Mgr.
Libor
Koudela
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

libor.koudela@upce.cz
466 036 514, 466 036 014
Zástupce vedoucího ústavu
Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Mgr.
David
Zapletal
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

david.zapletal@upce.cz
466 036 109, 466 036 018
Tajemnice ústavu
Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.

Mgr.
Pavla
Jindrová
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

pavla.jindrova@upce.cz
466 036 018
Sekretářka
Mgr. Radka Krádlová,

Mgr.
Radka
Krádlová


Fakulta ekonomicko-správní

radka.kradlova@upce.cz
466 036 016

Studium


Vyučované předměty

Přehled předmětů

Témata závěrečných prací

Tématické okruhy
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!