Ústav ekonomických věd

Ústav ekonomických věd zabezpečuje výuku obecných a aplikovaných ekonomických předmětů ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika v prezenční a kombinované formě studia v českém jazyce, pro vybrané studijní programy, resp. studenty na výměnných pobytech Erasmus i v jazyce anglickém.

Nabídka zajišťovaných předmětů představuje velmi široké portfolio. Zahrnuje předměty zaměřující se na samotnou podstatu ekonomických věd – jde tedy o výuku obecné ekonomie jako teoretické vědní disciplíny, představující základ pro aplikované obory. Ty směřují do různých oblastí od veřejného sektoru, přes sektor finanční, bankovní až do oblasti pojišťovnictví.

Studium


Vyučované předměty

Podílíme se na uskutečňování všech tří studijních programů realizovaných na fakultě, a to jak na bakalářském a magisterském stupni. V případě oboru Regionální a veřejná ekonomie i na doktorském stupni studia.

Vyučované předměty

Témata závěrečných prací

Vypisujeme témata bakalářských a diplomových prací ve studijních programech Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management.

 

 

 

Témata

Spolupráce


Spolupráce na projektech

Naši zaměstnanci rozvíjí svou vědeckovýzkumnou činnost odpovídající jejich odbornému zaměření a podílejí se na řadě vědeckých i prakticky zaměřených projektů, ať již mezinárodních či tuzemských.

 

Projekty

Spolupráce s praxí

 

  • CzechInvest, regionální kancelář Pardubice
  • Česká národní banka
  • EY Česká republika
  • Krajský úřad Pardubického kraje
  • Ministerstvo financí
Spolupráce
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!