Veřejná správa 2020

Uložit do kalendáře 19-11-2020 9:30 19-11-2020 17:30 Czech republic/Europe Veřejná správa 2020 VEŘEJNÁ SPRÁVA 2020: Tři dekády výzev, reforem a nejistých výsledků Mezinárodní vědecká konference 19. listopad 2020 Hlavním cílem vědecké konference je vytvořit prostor pro prezentaci aktuálních výsledků vědecké... Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
19. 11. 2020 Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
Veřejná správa 2020

VEŘEJNÁ SPRÁVA 2020: Tři dekády výzev, reforem a nejistých výsledků

Mezinárodní vědecká konference

19. listopad 2020

Hlavním cílem vědecké konference je vytvořit prostor pro prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oblasti soudobé veřejné správy, veřejné ekonomiky, sociální a regionální politiky. Konference je také prostorem pro vytváření kooperačních vazeb mezi akademickými pracovníky a fundovanými odborníky z praxe a jejich pracovišti, směřující k dlouhodobému sdílení poznatků a diskusím vysoce aktuálních problémů. Hlavními tématy konference jsou:

  • Veřejná správa, správní právo, veřejná politika
  • Informace a informační technologie ve veřejné správě
  • Management veřejného sektoru
  • Aktuální otázky a výzvy efektivního rozvoje regionů        

         

Veřejná správa 2020
Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Radka Stárková, Ivana Veselá
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.