Přijímací řízení

Pro uchazeče

Přijímací řízení na FR

 

Přihlášku ke studiu na vybraný obor již máte asi podanou, a proto je čas přemýšlet o tom, jak úspěšně zvládnout přijímací řízení. V tomto případě asi nejvíc platí rčení: „Štěstí přeje připraveným“.

Pro přijetí na Fakultu restaurování je potřeba podat přihlášku podepsanou v tištěné podobě včetně všech příloh a ve stanoveném termínu ji fyzicky doručit na studijní oddělení FR (lze i poštou).

Povinné přílohy jsou: ověřená kopie maturitního vysvědčení (nebo pololetního vysvědčení ze 4. ročníku a potvrzení o termínu konání maturitní zkoušky), čestné prohlášení, strukturovaný životopis a doklad o zaplacení příslušného poplatku.

Termín doručení přihlášek pro bakalářské studijní programy do 10. 5. 2019.

Uzávěrka přihlášek pro bakalářské studijní programy je 17. 5. 2019

"Doručením přihlášky" se rozumí termín dodání vytištěné přihlášky včetně povinných příloh na FR, nikoli termín odeslání. "Uzávěrkou přihlášek" se rozumí ukončení lhůty pro případné odstranění nedostatků v doručených přihláškách.