Chcete studovat v zahraničí? ERASMUS a spol. to zařídí

Zkušenosti získané během zahraničních studijních pobytů a stáží hrají při sestavování profesních životopisů a hledání práce po absolutoriu na vysoké škole důležitou roli.

Odjet studovat do ciziny na některou partnerskou univerzitu či absolvovat v zahraničí odbornou stáž totiž už dávno není přáním, které by mohla splnit jen zlatá rybka.

Vzdělání studenta není jen o biflování dat a pouček, ale i o praktickém využití nabytých vědomostí či o získání zkušeností například během studia nebo odborné stáže v zahraničí. Univerzita Pardubice si toto velice dobře uvědomuje, proto svým studentům nabízí v rámci reciproční mezinárodní spolupráce s několika zahraničními vysokými školami studium na některé z partnerských škol v zahraničí.

Studium v zahraničí může mít pro studenta velkou přidanou hodnotu: zdokonalení cizího jazyka, získání nových životních zkušeností, seznámení se s novou kulturou či navázání nových přátelských vztahů.

ERASMUS+ patří k nejznámějším programům, které umožňují českým studentům studovat v zahraničí a zahraničním studentů pro změnu u nás. Programů, které umožňují výměnu studentů je však mnohem více a liší se zejména v podmínkách, které musí potencionální uchazeč splnit před tím, než mu bude výjezd do zahraničí umožněn.

Seznam všech programů naleznete zde.


Bližší informace o možnostech studia v zahraničí a podmínkách získání stipendia získáte na univerzitním Odděleni pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa.
Dále má každá fakulta svého fakultního Erasmus koordinátora, který vám velice rád poskytne potřebné informace o možnostech studia v zahraničí.
Pokud vás zajímají konkrétní zkušenosti a postřehy těch, kteří již studijní pobyt v zahraničí mají za sebou, klikněte zde.

Máte nějaké dotazy? S důvěrou se na nás obraťte, rádi Vám odpovíme!
Uvažujete o studiu na Univerzitě Pardubice a není vám něco jasné? Rádi byste se zeptali, jak probíhá studium a jaká je skladba předmětů? Nebo na cokoliv jiného?
První cestou k zodpovězení vašich dotazů je nová stránku pro uchazeče EVOLUPCE.cz, kde Vám s výběrem Vašeho vysněného oboru pomůže speciální vyhledávač. Přidejte se k nám a buďte součástí EVOLUPCE.

Pokud byste však svůj dotaz probrali raději osobně, je zde přehled všech nejdůležitějších kontaktů:

Dopravní fakulta Jana Pernera                      
Studijní oddělení – Ing. Andrea Hemžská, Ph.D. – tel.: 466 036 096, e-mail: andrea.hemzska@upce.cz

Fakulta ekonomicko správní
Informační a poradenské centrum – Ivana Veselá – tel.: 466 036 454, e-mail: ivana.vesela@upce.cz
Studijní oddělení – Zuzana Slavíková, DiS. – tel.: 466 036 065, e-mail: zuzana.slavikova@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní oddělení – Renata Kalhousová – tel.: 466 036 652, e-mail: renata.kalhousova@upce.cz

Fakulta filozofická
Informační a poradenské centrum – Martina Kleinová – tel.: 466 036 224, e-mail: martina.kleinova@upce.cz
Studijní oddělení – Naděžda Tichá – tel.: 466 036 637, e-mail: nadezda.ticha@upce.cz

Fakulta chemicko-technologická
Studijní oddělení – Dana Petráňová – tel.: 466 037 302, e-mail: dana.petranova@upce.cz

Fakulta restaurování
Studijní oddělení – Jitka Korábová – tel.: 466 036 590, e-mail: jitka.korabova@upce.cz

Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení – Bc. Monika Kofferová – tel.: 466 037 736, e-mail: monika.kofferova@upce.cz

Jazykové centrum
PhDr. Jitka Hloušková, Ph.D., tel.: 466 036 716, e-mail: jitka.hlouskova@upce.cz

Katedra tělovýchovy a sportu
Mgr. Tomáš Macas, Ph.D., tel.: 466 036 279, e-mail: tomas.macas@upce.cz

Oddělení pro vzdělávání
Mgr. Ivana Švecová, tel.: 466 036 649, e-mail: ivana.svecova@upce.cz