MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice

5. 10. 2022

Každý z nás může přispět svým nápadem a posunout tak celou společnost k VIZI 0. Vyvíjejme bezpečné automobily, stavme kvalitní komunikace a bezpečné prostředí kolem nich. Vzdělávejme každého člověka k ohleduplnému a zodpovědnému chování v dopravním prostředí. Více než 65 % dopravních nehod je každoročně zaviněno chybou lidského faktoru. Důsledky? Fatální nehody. Stovky zmařených lidských životů. Tisíce těžce zraněných.

Pojďme to změnit! Jaká je Tvoje vize změny?

JAK NA TO?

Rozmyslete si téma a sestavte tým. Zvolte si téma z námi navrhnutých nebo vlastních. Pokud si nejste jistí, konzultujte své téma odborníky. Pracovat na projektu můžete sami, nebo v týmu. Projektový tým může mít maximálně 7 členů. Registrujte svůj projekt nejpozději do 31. 3. 2023. Hotový projekt nám zašlete k hodnocení nejpozději do 30. 4. 2023. Pročtěte si kritéria hodnocení, ať vám zbytečně neutečou body a výhra. 

Podrobná pravidla a registrace na www.mojevizenula.cz

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES