Imatrikulace nových studentů na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

7. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. 11. proběhly v Aule Arnošta z Pardubic slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského studia Fakulty ekonomicko-správní. Při akademickém obřadu složili noví vysokoškoláci akademický slib za přítomnosti děkana fakulty prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. a stali se tak členy akademické obce fakulty.

V letošním roce se do pěti studijních programů fakulty zapsalo 520 nových studentů bakalářského studia a 210 studentů navazujícího magisterského studia. Přejeme studentům prvního ročníku mnoho úspěchů ve studiu.

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES