Grémium děkana na Fakultě ekonomicko-správní

14. 11. 2022

Dne 10. listopadu 2022 proběhlo na Fakultě ekonomicko- správní Univerzity Pardubice zasedání Grémia děkana fakulty. Jedná se o poradní orgán, v němž zasedají výhradně zástupci odborné praxe, to je významných partnerů z řad podniků, státních orgánů, organizací veřejného sektoru a neziskových organizací. 

Členové Grémia se seznámili s tím, jak vedení fakulty zapracovalo výzvy a připomínky, které vzneslo Grémium na svém prvním zasedání. Dále byly diskutovány úspěchy fakulty, které jsme zaznamenali v roce 2022, a to jak v oblasti pedagogické, tak vědecko-výzkumné a tvůrčí a třetí roli univerzit. Dominantním tématem byla diskuse věnovaná většímu či těsnějšímu propojení teorie a praxe na fakultě. Zástupci praxe vyjádřili celou řadu podnětných myšlenek, které byly formulovány jako výzvy pro vedení fakulty do roku 2023. Potěšující je, že řada členů Grémia děkana nabídla svoji osobní pomoc při plnění těchto výzev, což povede k těsnějšímu propojení teorie a praxe na fakultě.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES