Gratulujeme novým absolventům FES

2. 7. 2022

Minulý týden se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskutečnily akademické obřady Fakulty ekonomicko-správní. Vysokoškolské diplomy obdrželi absolventi bakalářských a navazujících magisterských programů z rukou děkana Fakulty ekonomicko-správní prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D.

Letošní bakalářské zkoušky v květnu a červnu 2022 úspěšně složilo 116 posluchačů Fakulty ekonomicko-správní. Z toho:
31 posluchačů ve studijním programu Hospodářská politika a veřejná správa, 
71 posluchačů ve studijním programu Ekonomika a management, 
5 posluchačů ve studijním programu Informatika a systémové inženýrství, 
9 posluchačů ve studijním programu Aplikovaná informatika.

Magisterské zkoušky v červnu 2022 úspěšně složilo 82 posluchačů Fakulty ekonomicko-správní. Z toho:
17 posluchačů ve studijních programech Hospodářská politika a veřejná správa, 
58 posluchačů ve studijním programu Ekonomika a management, 
7 posluchačů ve studijním programu Informatika a systémové inženýrství.

Absolventi současně převzali ocenění za vynikající výsledky.

Studentská cena děkana pro bakalářské studium
Gabriela Klánová, „Využití teorie her v podnikové praxi“, vedoucí práce Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
Michaela Navrátilová, „Vliv vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na podnikovou kulturu“, vedoucí práce Ing. et Ing. Barbora Zemanová, Ph.D.
Lenka Olivová, „Elektronizace pasportů v malých a středních obcích, vedoucí práce Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
Kristina Kotasová, „Design svatebních tiskovin“, vedoucí práce Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Studentská cena děkana pro navazující studium
Ondřej Pavelka, „CSR jako nástroj vytváření sdílené hodnoty“, vedoucí práce Ing. et Ing. Barbora Zemanová, Ph.D.
Martin Mazel, „Analýza role veřejného sektoru v rámci podpory inovačních aktivit firem, vedoucí práce doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D.
Martin Krátký, „Využití snímků z bezpilotních prostředků pro detekci změn v okolí malých vodních ploch“, Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Studentská cena rektora I. stupně
Tomáš Fišera, „Dopady Covid 19 na vývoj ekonomik a státních rozpočtů“, doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Studentská cena rektora II. stupně
Alena Faltysová, „Modelování volatility akciových indexů“, vedoucí práce Mgr. David Zapletal, Ph.D.
Tereza Kosková, „Analýza vztahu finančních ukazatelů a kurzu akcií vybraných podniků“, vedoucí práce Mgr. David Zapletal, Ph.D.
Ondřej Smolík, „Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik“, vedoucí práce prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

Všem absolventům srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí v osobní i profesním životě. Budeme moc rádi, pokud s námi zůstanete v kontaktu: 
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice: moje společnost | LinkedIn 
Domů | Evidence absolventů Univerzity Pardubice (upce.cz)

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES