Focus Group na FES na téma "Prevence a dopady respiračních nemocí pro podniky"

26. 10. 2022

Akademičtí pracovníci Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zapojení do projektu PIDOZ ve spolupráci s firmou Principal engineering s.r.o. uskutečnili včera Focus Group s názvem „Jaké jsou dopady respiračních infekčních onemocnění zaměstnanců na náklady organizací?“. Focus Group se zúčastnili zástupci organizací Era a.s., IVECO Czech Republic, a.s., JTEKT Czech Republic s.r.o., Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, KYB Manufacturing Czech, s.r.o., MEDESA s.r.o. a Propagačního podniku Hradec Králové s.r.o. a věnovali se především následujícím otázkám:

  • Zda a jak ovlivňují sezónní respirační infekční onemocnění zaměstnanců výkony a náklady organizací?
  • Zda se daří organizacím kontrolovat náklady na organizační opatření proti respiračním onemocněním?
  • Jaké vlastnosti digitálních nástrojů mohou organizacím pomoci řešit výpadky pracovních kapacit a pokles výkonnosti pracovníků?

Focus Group se uskutečnila v rámci řešení projektu PIDOZ - „Vývoj platformy pro inteligentní digitální ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého a veřejného sektoru.“ CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024397, který realizuje naše fakulta ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Na toto pracovní setkání bude navazovat dotazníkové šetření v organizacích.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj