Vzděláváme již 30 let

Tento rok Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice oslaví 30 let od svého vzniku. Pojďme si společně připomenout její důležité momenty. Postupně budeme uveřejňovat reflexe jednotlivých osobností, které jsou s naší fakultou spojeny. 

Vzděláváme již 30 let
Více informací
Historie fakulty podle PhDr. Miloše Charbuského, CSc.
Více informací
Počátky internacionalizace podle doc. Ing. Ilony Obršálové, CSc.
Více informací
Výzkumná a tvůrčí činnost podle prof. Ing. Jana Čapka, CSc.
Více informací
Fakulta očima doc. Ing. Ivany Kraftové, CSc.
Více informací
Fakulta očima doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D.
Více informací
Rozšířit fotografii: 
false