Konference Veřejná správa 2020

 

 

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

si dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

VEŘEJNÁ SPRÁVA 2020: Tři dekády výzev, reforem a nejistých výsledků

konanou dne 19. listopadu 2020

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU A UPOZORNĚNÍ

Formát konference Public Administration 2020 (online vs. prezenčně) závisí na vývoji COVID-19. Bez ohledu na formát conference, budou přijaté příspěvky publikovány ve zvláštním čísle Scientific Papers Univerzity Pardubice - řada D, indexovaných v databázi Scopus.

Záštitu nad konferencí převzali:

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubice


  Switch to English version

false
Rozšířit fotografii: 
false