Konference Veřejná správa 2020

 

 

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

si dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

VEŘEJNÁ SPRÁVA 2020: Tři dekády výzev, reforem a nejistých výsledků

konanou dne 19. listopadu 2020

 

Záštitu nad konferencí převzali:

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubice


  Switch to English version

false
Rozšířit fotografii: 
false