SYSIN 2013 – Systémové inženýrství a informatika

44. ročník konference Systémové inženýrství 2013

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Ústav systémového inženýrství a informatiky

pořádají

44. ročník konference

Systémové inženýrství 2013

– SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Záštitu nad konferencí převzala

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

termín: 16. května 2013

místo konání: Fakulta ekonomicko-správní

kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.; doc. Ing. Miloš Vítek, CSc.

telefon: 466 036 144

fax: 466 036 010

e-mail: jiri.krupka@upce.cz; danuse.vitkova@seznam.cz