Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe 2012

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolurpáci s

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice,
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Statutární město Pardubice a
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR

si Vás dovoluje pozvat na

6. ročník konference s mezinárodní účastí

Aktuální otázky sociální politiky
– teorie a praxe 2012

Záštitu nad konferencí převzali

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Mgr. Jiří Brýdl
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální oblast

MUDr. Štěpánka Fraňková
Primátorka města Pardubice

Mgr. Miluše Horská
Senátorka PČR, předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka

PhDr. Miloslav Macela
MPSV ČR, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů

PhDr. Karel Schwarz
Výkonný předseda Asociace NNO ČR, viceprezident EAPN

Místo konání:  Magistrát města Pardubic
Datum konání:17. května 2012

Více informací na webových stránkách konference.