Habilitační řízení

Aktuálně probíhající habilitační řízení

V tuto chvíli se neuskutečňuje žádné habilitační řízení.

 

Úspěšně ukončená habilitační řízení

Rok 2017

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Téma habilitační práce: Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS

 

Rok 2016

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., Vysoká škola logistiky, o.p.s.
Téma habilitační práce: Podpora prostorového rozhodování v prostředí GIS s využitím statických modelů, implementace ordinální proměnné a kategorizace znaků

 

Rok 2013

doc. Ing. Andrzej Zygmunt Grzybowski, Ph.D., Univerzita Polonia v Czestochowej
Téma habilitační práce: Modeling and Simulation in Decision Making under Uncertainty

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě - OPF v Karviné
Téma habilitační práce: Vybrané aspekty elektronického podnikání

 

Rok 2012

doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D., Univerzita Pardubice
Téma habilitační práce: Metody testování a hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní informačních systémů veřejné správy

doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D., Univerzita Pardubice
Téma habilitační práce: Abstraktní programování pro eGovernment

doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D., Univerzita Pardubice
Téma habilitační práce: Credit Rating Modelling by Soft Computing Methods

 

Rok 2011

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
Téma habilitační práce: Kryptografie založená na eliptických křivkách

 

Rok 2008

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D., Univerzita Pardubice
Téma habilitační práce: Kvalita webových geografických informačních systémů

 

 

 

 

Obrázek: