URBV a jeho akademičtí pracovníci spolupracují s vybranými subjekty aplikační sféry v rámci své konzultační a poradenské činnosti, při přípravě projektů i v rámci přednáškové činnosti. Mezi ně patři:

 • Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč
 • Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
 • Institute for Policy Analysis and Social Innovation, Japan
 • MAS - Železnohorský region
 • Civitas per Populi, o.p.s.
 • Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje
 • Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje
 • Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
 • Společnost pro rozvoj Pardubicka
 • VN Konzult, s.r.o.

Spolupracující osoby:

 • Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D. – ČSOB Pojišťovna, a.s.
 • Ing. Aleš Vavřička – geoobchod, s.r.o.