Ústav regionálních a bezpečnostních věd

Ústav regionálních a bezpečnostních věd byl ustanoven na FES k 1. lednu 2012 a představuje institucionální zastřešení jednoho segmentu vědeckovýzkumné, pedagogické a další tvůrčí činnosti realizované na fakultě.  Ústav je odborně zaměřen na oblast regionálních ekonomických disciplín v širším interdisciplinárním kontextu, v němž akcentuje dva specializační směry: urbanismus – tradičně spjatý s otázkami regionálního rozvoje - a bezpečnost (obyvatel, podniků, státu) – jakožto směr, jehož provázanost s regionálním rozvojem se v teorii začíná rozvíjet a v praxi si vyžaduje stále větší pozornost - přitom navazovat lze dokonce na antické myslitele. Jak praví Aristoteles: „Základem stavby měst je především postavit město tak, aby byli lidé bezpečni a současně šťastni.“

Kontakty: 

Sídlo ústavu
Studentská 84, 532 10, Pardubice.

Sídlo pro doručování
Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Ústav regionálních a bezpečnostních věd
Studentská 95
532 10 Pardubice

telefon +420 466 036 584, +420 466 036 713
e-mail helena.obornikova@upce.cz

Nadpis: 
Ústav regionálních a bezpečnostních věd
Studium

Na bakalářském stupni studia ústav zajišťuje zejména předměty regionalistika a regionální politika, krizový management, ochrana obyvatelstva, ochrana společnosti, základy bezpečnostní politiky státu, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, komunikace v krizích.

Na magisterském stupni studia zajišťuje zejména předměty teorie regionálního rozvoje, lidské zdroje v regionu, finanční inovace a hospodářská soutěž, odvětvově regionální analýza, dále předměty metody a prognózy regionálního rozvoje, urbanistická teorie, teorie a praxe rozvoje měst a obcí, strategické plánování, územní plánování, ale i předměty mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky státu, integrovaný záchranný systém, terorismus a bezpečnostní systém státu.

Ústav se podílí na uskutečňování všech tří studijních programů realizovaných na FES, tj. HPS, SII a EM, a to jak na bakalářském a magisterském stupni. V případě oboru Regionální a veřejná ekonomie (HPS) i na doktorském stupni studia.
 

Vyučované předměty
https://fes.upce.cz/vyucovane-predmety-ects-4
Témata závěrečných prací
https://fes.upce.cz/fes/urbv/temata-zav-praci.html
Vyučované předměty
Studijní programy
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Výzkum a vývoj

Ústav regionálních a bezpečnostních věd představuje institucionální zastřešení jednoho segmentu vědeckovýzkumné, pedagogické a další tvůrčí činnosti realizované na fakultě.  Ústav je odborně zaměřen na oblast regionálních ekonomických disciplín v širším interdisciplinárním kontextu.

Ústav regionálních a bezpečnostních věd rozvíjí svou vědeckovýzkumnou činnost odpovídající jeho odbornému zaměření, opírá se přitom o participaci akademických pracovníků při dosavadním řešení projektů.

Více o činnosti
https://fes.upce.cz/fes/urbv/o-ustavu.html
Naše projekty
https://fes.upce.cz/fes/urbv/vyzkum-a-tvurc-proj.html
Vědecko-výzkumná činnost
Projekty
0
book
arrow-right
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Spolupráce

Ústav rozvíjí spolupráci jak s aplikační sférou v ČR, zejména Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Institutem ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, oddělením regionálního rozvoje a oddělením krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje, Úřadem práce v Pardubicích, odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Hospodářskou komorou, MAS Železnohorský region, Institutem rozvoje evropských regionů, tak mezinárodní spolupráci zejména s významnými pracovišti zahraničních univerzit, např. Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, University of Hyogo (Japonsko), Matsumoto University (Japonsko), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Fakultou európskych štúdií a regionálného rozvoja Slovenskej polnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Více o spolupráci
https://fes.upce.cz/fes/urbv/spoluprace-s-praxi.html
Spolupráce s praxí
0
handshake-o
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: