Spolupráce s institucemi

Na vědecko-výzkumné činnosti, případně další tvůrčí činnosti fakulty se podílí řada specializovaných pracovišť a dalších organizací, institucí a sdružení, které při univerzitě pracují nebo v nichž je Univerzita a její akademičtí pracovníci členy.

Spolupracující instituce:

Magistrát města Pardubice  -  Rozvoj a inovace KFS
Krajský úřad – Rozvoj a inovace KFS

Úřad práce Pardubice – Rozvoj a inovace KFS

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Obrázek: