Přehled studijních programů a oborů v navazujícím magisterském studiu

číslo progr.

Název studijního programu

Název studijního oboru

Forma

studia

číslo oboru

N6209 6209T019

Systémové inženýrství a informatika

Informatika ve veřejné správě

P, K

N6202 6202T070

Hospodářská politika a správa

Ekonomika veřejného sektoru

P, K

N6202 6202T040

Hospodářská politika a správa

Regionální rozvoj

P

N6208 6208T009

Ekonomika a management

Ekonomika a management podniku

P, K

N6209 6209T028

Systémové inženýrství a informatika

Regionální a informační management

P, K

N6209 6209T028

 System Engineering and Informatics

Regional and Information Management
(výuka v angličtině)

P

N6209 6209T030

Systémové inženýrství a informatika

Pojistné inženýrství

P

N6202 6202T041

 Economic Policy and Administration

Joint Degree:
Regional Development and Governance
(výuka v angličtině)

P

 

P = prezenční forma studia

K = kombinovaná forma studia

Obrázek: