PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU

Studijní program
(KKOV)
Název Studijní obor
(JKOV)
Forma studia
B6202 Hospodářská politika a správa
  Veřejná ekonomika a správa 6202R055 P, K
B6208 Ekonomika a management
  Management podniku 6208R126 P, K
  Management ochrany podniku a společnosti 6208R147 P, K
  Ekonomika a provoz podniku 6208R146 P, K
B6209 Systémové inženýrství a informatika
  Informatika ve veřejné správě 6209R019 P, K
  Regionální a informační management 6209R028 P, K
  Informační a bezpečnostní systémy 6209R029 P, K
  Regional and Information Management 6209R028 P
  Management finančních rizik 6209R035 P

P = prezenční forma studia
K = kombinovaná forma studia

Obrázek: