Přípravné kurzy

Kurzy pro bakaláře

Studium ve většině studijních programů akreditovaných na Univerzitě Pardubice zahrnuje absolvování alespoň dvou semestrů vysokoškolské matematiky. 

Z dlouholetých zkušeností víme, že si uchazeči rádi zopakují znalosti ze středoškolské matematiky.

Ústav matematiky Fakulty ekonomicko-správní pro vás v tomto akademickém roce pořádá dva typy přípravných kurzů, které by vám měly usnadnit studium matematiky na všech fakultách Univerzity Pardubice, případně i jiných vysokých školách.

Kurzy z matematiky
Rozšířit fotografii: 
false