Přípravné kurzy

Kurzy pro bakaláře

Bakalářské studium ve většině studijních programů akreditovaných na Univerzitě Pardubice zahrnuje absolvování alespoň jednoho semestru vysokoškolské matematiky. 

Z dlouholetých zkušeností víme, že si uchazeči rádi zopakují znalosti ze středoškolské matematiky.

Ústav matematiky Fakulty ekonomicko-správní pro vás v tomto akademickém roce pořádá tři typy přípravných kurzů, které by vám měly usnadnit studium matematiky na všech fakultách Univerzity Pardubice, případně i jiných vysokých školách.

Kurzy z matematiky

Kurzy pro navazující magisterské studium

Účast na kurzu by měla usnadnit zvládnutí testu z matematických metod v ekonomii, který je součástí přijímací zkoušky.

Kurz Matematické metody v ekonomii
Rozšířit fotografii: 
true