Institut rozvoje evropských regionů

Základní informace o institutu:

 • Dne 16.01.2003  byl zapsán do registru obecně prospěšných společností.
 • Institut rozvoje evropských region, o.p.s., dále jen Institut, sídlí v univerzitním kampusu na adrese Studentská 95, Pardubice, PSČ: 53210.
 • Institutu bylo přiděleno identifikační číslo 25978284 a DIČ CZ25978284.
 • Číslo účtu je 1207900369/0800

Druh obecně prospěšných služeb:

 • podpora celoživotního vzdělávání,
 • podpora rozvoje řešení vědeckých a vývojově-výzkumných projektů, zpracovávání koncepčních materiálů a studií navazujících na vědeckou činnost Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice,
 • podpora přístrojového, informačního a prostorového vybavení výchovných, vědeckých a výzkumných činností,
 • rozšiřování poznatků, informací a vědomostí,
 • rozvoj informačních systémů a komunikačních technologií,
 • podpora publikační a ediční činnosti,
 • podpora pracovníků Fakulty ekonomicko-správní na zahraničních stážích,
 • podpora studentů Fakulty ekonomicko-správní na zahraničních studiích,
 • podpora zahraničních pedagogů při působení na Fakultě ekonomicko-správní,
 • podpora konzultační, poradenské a expertní činnosti.

Doplňková činnost:

 • provozování a organizování školicí a vzdělávací činnosti,
 • vědeckovýzkumnou, vývojovou a expertní činnost,
 • činnost organizačních a ekonomických poradců,
 • nakladatelství a vydavatelství.

Zakladatel:

 • Univerzita Pardubice
  Identifikační číslo: 00216275
  Studentská 95, 53210 Pardubice

          a

 • Statutární město Pardubice
  Identifikační číslo: 00274046
  Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice

    Více informací naleznete na http://www.irer.cz.

 

Rozšířit fotografii: 
false