O fakultě

Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 dynamickým vývojem.

V současné době nabízí čtyři bakalářské studijní programy a v jejich rámci deset studijních specializací, tři navazující magisterské studijní programy se šesti studijnímispeciaoizacemi a čtyři doktorské studijní programy (z toho tři i v anglickém jazyce). Jeden studijní obor ve všech stupních studia je nabízen i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, od roku 2014 je realizován akreditovaný joint degree studijní obor v angličtině ve spolupráci s litevskou partnerskou univerzitou.

Ve více než dvaceti oborech studuje přes 1 600 studentů, a tím je FES z hlediska počtu studentů nejpočetnější fakultou ze 7 fakult Univerzity Pardubice.

Rozšířit fotografii: 
false