O fakultě

Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 dynamickým vývojem.

V současné době nabízí šest bakalářských studijních programů a v jejich rámci deset studijních specializací, pět navazujících magisterských studijních programů se sedmi studijními specializacemi a sedm doktorských studijních programů (z toho tři v anglickém jazyce) s pěti specializacemi. Jeden studijní program v bakalářském a dva studijní programy v navazujícím magisterském studiu jsou nabízeny i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Od roku 2014 je realizován akreditovaný joint degree studijní obor v angličtině ve spolupráci s litevskou partnerskou univerzitou.

Ve více než dvaceti oborech studuje přes 1 600 studentů, a tím je FES z hlediska počtu studentů nejpočetnější fakultou ze 7 fakult Univerzity Pardubice.

Rozšířit fotografii: 
false