FES získala novou akreditaci doktorského studijního programu

20. 10. 2022

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice uspěla v akreditačním řízení a v akademickém roce 2023/2024 otevře nový doktorský studijní program Aplikovaná informatika v českém i anglickém jazyce, v prezenční a kombinované formě. Garantem programu je doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. z Ústavu systémového inženýrství a informatiky FES.

Cílem doktorského studijního programu Aplikovaná informatika je vzdělávání vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni realizovat základní
i aplikovaný výzkum v oblasti informatiky ve vztahu k ostatním vědním disciplínám. Absolvent programu bude mít dostatečné znalosti, dovednosti a způsobilosti pro další úspěšnou kariéru v akademickém prostředí i ve výzkumných institucích jako samostatný vědecko-výzkumný pracovník, který bude samostatně řešit složité vědecké, výzkumné a vývojové úkoly v oboru aplikované informatiky, a to jak v oblasti základního, tak i aplikovaného výzkumu. 

Více informací k doktorskému studijnímu programu: Bc. Radka Bartoníčková (email: radka.bartonickova@upce.cz)

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES