FES nově spolupracuje s Nejvyšším kontrolním úřadem

25. 11. 2022

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 byla slavnostně stvrzena deklarace o spolupráci mezi Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Nejvyšším kontrolním úřadem. Děkan FES prof. Jan Stejskal a prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala podepsali smlouvu, ve které se dohodli na úzké spolupráci mezi institucemi. Jedná se především o spolupráci v oblasti vzdělávací, která na FES již úspěšně probíhá. Její prohloubení pomůže studentům i dalším zájemcům nahlédnout například i do problematiky kontrolní činnosti nebo principů fungování NKÚ. Další oblastí spolupráce jsou i praxe a stáže, které NKÚ nabízí našim studentům.

 

Neméně důležitou formou spolupráce je i zapojení FES do expertní činnosti, která spočívá v posuzování ekonomických dopadů různých vládních intervencí. Mohlo by jít například o provádění analýz efektivnosti různých veřejných služeb dle potřeb a zadání NKÚ. I tato činnost může být podnětná pro další pedagogickou práci ve studijních programech, jež zajišťuje především Ústav ekonomických věd FES.

 

„Spolupráci s takto významnou státní institucí považuji za oboustranně prospěšnou. Jako fakulta získáváme v NKÚ silného partnera, který umožní našim studentům získat potřebný vhled do praxe, do praktických problémů, které NKÚ řeší. A zároveň našim akademickým pracovníkům umožní podílet se na zajímavé analytické práci, jejíž výsledky mohou pomoci v rámci posuzování efektivnosti vynaložených veřejných prostředků,“ říká děkan FES prof. Stejskal.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES