Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D. | Faculty of Economics and Administration

Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

kaka0343's picture

Contacts

+420
466 036 666
katerina.kantorova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1082-9774

Workplace

Faculty of Economics and Administration
Institute of Business Economics and Management (40540)

Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Consultations:
UPEM/PMAH Manažerské hry 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KMAH Manažerské hry 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KMAR Marketing 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/AMAR Marketing 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PMAR Marketing 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PMRI Marketingové řízení 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KMRI Marketingové řízení 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PPUB Public Relations 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/AREM Regional Management 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/KREM Regionální management 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PREM Regionální management 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/KRMA Regionální marketing 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PRMA Regionální marketing 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KANTOROVÁ, K. - BACHMANN, P. Social Customer Relationship Management and Organizational Characteristics Information (Switzerland), 2018, vol. 9, no. 12, s. 306-314. ISSN: 2078-2489.
KŘUPKA, J. - KANTOROVÁ, K. - HAILE, M. SWOT ANALYSIS EVALUATIONS ON THE BASIS OF UNCERTAINTY – CASE STUDY Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2018, vol. 26, no. 43, s. 135-146. ISSN: 1211-555X.
KANTOROVÁ, K. - ZAHÁLKOVÁ, A. TOURISM AND SOCIAL NETWORKING IN CUSTOMER COMMUNICATION. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 2136-2143 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
KANTOROVÁ, K. - JONÁŠOVÁ, H. - PANUŠ, J. The use of cluster analysis for market segmentation of candidates for higher education as a tool for effective communication targeting universities in the Czech republic. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference ‘Public Administration 2018’. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 81-93 s. ISBN 978-80-7560-161-2.
KANTOROVÁ, K. - JONÁŠOVÁ, H. - PANUŠ, J. - LIPKA, R. A Study of Generation Z from the Communication Perspective of Universities Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 40, s. 83-94. ISSN: 1211-555X.
KANTOROVÁ, K. - SEVEROVÁ, A. The particularities and limitations of social media utilization in B2B relationships.. In Marketing Identity 2017 : online rules. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. s. 115-126 s. ISBN 978-80-8105-917-9.
KANTOROVÁ, K. - BACHMANN, P. FROM CUSTOMER ORIENTATION TO SOCIAL CRM. NEW INSIGHTS FROM CENTRAL EUROPE Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. 23, no. 36, s. 29-41. ISSN: 1211-555X.
PANUŠ, J. - KANTOROVÁ, K. - JONÁŠOVÁ, H. Communication media in the aspect of Competitive intelligence of selected University - research of Pardubice University. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 266-274 s. ISBN 978-80-210-8082-9.
PANUŠ, J. - JONÁŠOVÁ, H. - KANTOROVÁ, K. - HORÁČKOVÁ, K. - DOLEŽALOVÁ, M. Customer segmentation utilization for differentiated approach.. In Proceedings of the international conference on information and digital technologies 2016. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 227-233 s. ISBN 978-1-4673-8860-3.
KANTOROVÁ, K. - RŮŽIČKA, T. Measuring citizen satisfaction. Prospects for using a questionnaire to manage relationships between local covernment and citizens in the Czech Republic Acta academica karviniensia, 2015, vol. 15, no. 3, s. 30-42. ISSN: 1212-415X.
KANTOROVÁ, K. - BACHMANN, P. - HRDINKOVÁ, M. CRM, SOCIAL NETWORKS AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. DOES IT ALL FIT TOGETHER?. In Marketing Identity : digital. P 1. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. s. 108-120 s. ISBN 978-80-8105-779-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Informační technologie jako prostředek podpory rozvoje chytré společnosti (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Podpora restrukturalizace bakalářských a magisterských studijních programů na FES - studijní program Ekonomika a management Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 30.11.2019
Digitální ekonomie (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Inovace výuky marketingově zaměřených předmětů ve studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Podpory výuky ekonomických předmětů s využitím databáze podnikatelských subjektů (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti Ekonomika a management (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014