Ing. Josef Novotný, Ph.D. | Faculty of Economics and Administration

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Ing. Josef Novotný, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 036 246
josef.novotny@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5268-8658

Workplace

Faculty of Economics and Administration
Institute of Business Economics and Management (40540)

Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Office hours:
Monday: 
Konzultační hodiny od 13 do 15 hod
Consultations:
Tuesday
od 13:00 hod do 14 hod ,
Wednesday: 
od 11:45 hod do 12:45 hod
Předmět (Rok) Role
UPEM/AFIN (2019) G PR CV -
UPEM/CFIN (2019) G PR - -
UPEM/CFKT (2019) G - - -
UPEM/EFKT (2019) G PR - SE
UPEM/FFIN (2019) G PR CV -
UPEM/FFKT (2019) G - - -
UPEM/KFIN (2019) G - - -
UPEM/KFIT (2019) G PR - -
UPEM/KKAT (2019) G PR - -
UPEM/KMMM (2019) G PR - -
UPEM/KTVZ (2019) G - - -
UPEM/PFIN (2019) G - - -
UPEM/PFIT (2019) G PR CV -
UPEM/PKAT (2019) G PR CV -
UPEM/PMMM (2019) G PR CV -
UPEM/PORZ (2019) G - - -
UPEM/PTVZ (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NOVOTNÝ, J. Trh drahých kovů. In Encyklopedie českých právních dějin XVIII : svazek Ta-Ty. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 11 s. ISBN: 978-80-7380-779-5.
NOVOTNÝ, J. - MYŠKOVÁ, R. - JEDLIČKA, V. Influence of the entrepreneurial environment upon availability of real investments. In Hradec Economic Days. Vol. 9. Part 2. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2019. s. 165-173 s. ISBN 978-80-7435-736-7.
NOVOTNÝ, J. - MYŠKOVÁ, R. Investment in land – strategic decision. In European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 426-433 s. ISBN 978-80-210-9338-6.
NOVOTNÝ, J. Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy. 1. vyd. Ostrava: Key publishing, 2018. 181 s. ISBN: 978-80-7418-291-4.
NOVOTNÝ, J. - CHARVÁTOVÁ, A. Investování do lega. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2018. s. 807-813 s. ISBN 978-80-225-4536-5.
SEJKORA, F. - NOVOTNÝ, J. DŮVODY PROČ SPOLEČNOSTI VYPLÁCEJÍ DIVIDENDY. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2018. s. 947-954 s. ISBN 978-80-225-4536-5.
KUBĚNKA, M. - MYŠKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, J. - JEDLIČKA, V. Impact of accounting standards on financial models evaluating the economic stability of enterprise. In SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 5. Sofia: SGEM, 2018. s. 431-438 s. ISBN 978-619-7408-67-6.
SEJKORA, F. - MYŠKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, J. - JEDLIČKA, V. THE USE OF TAX HAVENS BY CZECH COMPANIES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1810-1816 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
NOVOTNÝ, J. - KUBĚNKA, M. - JEDLIČKA, V. Investment according to Global diversified approach. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1740-1747 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
JEDLIČKA, V. - KUBĚNKA, M. - NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Tax Havens in the Europen Union, their Identification and Use by the Multinationals. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1614-1621 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
KUBĚNKA, M. - MYŠKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, J. - JEDLIČKA, V. The Role of Apparent Signs of Financial Distress in Test Samples and Verification Samples of Bankrupt Models. In European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 341-347 s. ISBN 978-80-210-8980-8.
NOVOTNÝ, J. - JEZDINOVÁ, H. The Real Estate Market in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 39, s. 107-117. ISSN: 1211-555X.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. VÝVOJ INVESTIČNÍCH DRAHÝCH KOVŮ V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ. In Globalization and its socio-economic consequences : 17th International scientific conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. s. 1764-1771 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
SEJKORA, F. - NOVOTNÝ, J. GLOBALIZACE A DAŇOVÁ KONKURENCE. In Globalization and its socio-economic consequences : 17th International scientific conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. s. 2308-2314 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Investiční načasování. In Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 813-822 s. ISBN 978-80-225-4422-1.
NOVOTNÝ, J. - POLÁCH, J. Real silver and its investment and business options International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2016, vol. 4, no. 1, s. 40-52. ISSN: 2336-2952.
KRUML, L. - NOVOTNÝ, J. Controlling a metoda neustálého zlepšování. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník Mezinárodní odborné vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 118-124 s.
NOVOTNÝ, J. Investování v globálním prostředí. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences Proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. s. 1555-1562 s. ISBN 978-80-8154-191-9.
NOVOTNÝ, J. Aktuální investování do půdy. In Aktuální trendy v dopravě a ekonomice : sborník recenzovaných příspěvků z virtuální konference Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 34-41 s. ISBN 978-80-86530-95-6.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. The attitude of the Czech companies towards speculative bubbles. In 2nd International Conference on Education and Management Science (ICEMS2016). Lancaster: DEStech Publications, 2016. s. 162-166 s. ISBN 978-1-60595-359-5.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Význam investičních drahých kovů pro investory a podnikatelské prostředí. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016. s. 799-807 s. ISBN 978-80-225-4245-6.
NOVOTNÝ, J. - KRUML, L. The investment potential of silver. In Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 727-733 s. ISBN 978-80-7435-636-0.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. - HRNEČEK, M. A comparison of the stock exchanges of the Central and Eastern Europe stock exchange group Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. 35, no. 3, s. 89-100. ISSN: 1211-555X.
NOVOTNÝ, J. Posibilities for stock market investment using psychological analysis Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2015, vol. 381, no. 381, s. 275-288. ISSN: 1899-3192.
NOVOTNÝ, J. - KAMPF, R. Palladium a jeho využití v automobilovém průmyslu. In Voda čo nás drží nad vodou : zborník recenzovaných príspevkov z národnej vedeckej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 100-103 s. ISBN 978-80-554-1156-9.
NOVOTNÝ, J. Commodity investment model and its significance for investors. In 4th International Scientific Forum - ISF 2015: Proceedings. Vol. 1. Kocani: European Scientific Institute, 2015. s. 68-78 s. ISBN 978-608-4642-42-8.
KRUML, L. - NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Process management in interconnection to business controlling. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 843-850 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
NOVOTNÝ, J. - KRUML, L. Development of tax havens due to globalization processes and their impact on Czech Republic. In Globalization and its Socio-Economic Consequences: 15th International Scientific Conference Proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 531-537 s. ISBN 978-80-8154-145-2.
NOVOTNÝ, J. - KAMPF, R. Transport and its importance on non-traditional investments. In ZIRP 2015. Zagreb: University of Zagreb, 2015. s. 135-139 s. ISBN 978-953-243-073-8.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Investiční možnosti podniků v současném podnikatelském prostředí. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015: Zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2015. s. 512-518 s. ISBN 978-80-225-4077-3.
NOVOTNÝ, J. The possible formation of speculative bubbles after the last economic crisis and their impact on investors. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 55-62 s. ISBN 978-80-7435-550-9.
NOVOTNÝ, J. Investice do nemovitostí určené nejen pro seniory. In Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference: sborník příspěvků. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2015. s. 171-178 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
NOVOTNÝ, J. - POLÁCH, J. Investment of temporarily free resources of Czech seniors - present and perspectives International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2014, vol. 2, no. 2, s. 25-38. ISSN: 2336-2952.
NOVOTNÝ, J. - DUSPIVA, P. Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitelů a jejich význam pro podniky E+M Ekonomie a Management, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 152-166. ISSN: 1212-3609.
NOVOTNÝ, J. - KOŠNAROVÁ, Z. Zkvalitňování manažerského rozhodování v obchodní politice podniku. In Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 12 s. ISBN: 978-80-7395-840-4.
NOVOTNÝ, J. Trendy investování podniků do komodit v současném podnikatelském prostředí na základě psychologické analýzy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. s. 356-361 s. ISBN 978-80-225-3867-1.
NOVOTNÝ, J. Investování do reálných a finančních investic. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 340-346 s. ISBN 978-80-7435-367-3.
NOVOTNÝ, J. Návrh modelu pro hodnocení průmyslových komodit. In Sborník recenzovaných příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 128-136 s. ISBN 978-80-248-3520-4.
NOVOTNÝ, J. - DUSPIVA, P. Rozhodování manažera při uvolňování pracovníků z podniku Acta academica karviniensia, 2013, vol. 8, no. 2, s. 54-61. ISSN: 1212-415X.
KOŠNAROVÁ, Z. - NOVOTNÝ, J. Komparace forem odměňování v network marketing organizacích. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 106-115 s. ISBN 978-80-905243-7-8.
NOVOTNÝ, J. - MIKULECKÝ, P. Znalostní management a jeho uplatnění v menších podnicích Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 2011, no. 20, s. 102-114. ISSN: 1211-555X.
NOVOTNÝ, J. - DUSPIVA, P. Utilization of Quantitative Methods in the Decision Making Process of a Manager Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 63-69. ISSN: 1211-555X.
VACULÍK, J. - NOVOTNÝ, J. Minimalizace rizik v zavádění inovací produktů. In Nové trendy v marketingovej komunikácii 2009: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010. s. 374-385 s. ISBN 978-80-8105-167-8.
NOVOTNÝ, J. Globalizace a její vliv na spotřebitele. In Research Report 2: Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice III. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 73-77 s. ISBN 978-80-7395-235-8.
NOVOTNÝ, J. - VACULÍK, J. Faktory ovlivňující kupní chování manažerů a vedoucích pracovníků při nákupu spotřebního zboží. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010. s. 194-201 s. ISBN 978-80-8105-205-7.
NOVOTNÝ, J. Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitelů. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální manažerské a marketingové trendy v teorii a praxi 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 82-87 s. ISBN 978-80-7395-185-6.
NOVOTNÝ, J. Faktory ovlivňující spotřebitele při poskytování hypotéčních úvěrů. In Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration - Special Edition (2009). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 100-104 s. ISBN 978-80-7395-209-9.
NOVOTNÝ, J. Reklama a životní cyklus produktu. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 57-63 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Creation of two new electronic courses for subjects: Management and Marketing in the International Context; Marketing communication and Public Relations Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2020 30.11.2020
The Influence of Changing Economic and Social Factors on the Current Market Environment Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Modelling emotions in verbal and nonverbal managerial communication to predict corporate financial risk Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2019 31.12.2021
Sources, Availability, Quality, Stability and Information Processing for Financial Management Decisions in the Third Millennium Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Innovation of economic subjects in connection with the accreditation of the study program Economics and Management Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Supporting educational work of academics and innovation of economic subjects Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Research activities in the field of Economics and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014