Ing. Josef Novotný, Ph.D. | Faculty of Economics and Administration

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

jono0740's picture

Contacts

+420
466 036 246
josef.novotny@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5268-8658

Workplace

Faculty of Economics and Administration
Institute of Business Economics and Management (40540)

Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Office hours:
Tuesday: 
Pondělí
Consultations:
Monday: 
8:30 - 10:30
UPEM/EFKT Financial and Capital Markets 2018/2019 G    Cv  Se 
UPEM/AFIN Financial Investment 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KFIN Finanční investování 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PFIN Finanční investování 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PFIT Finanční trhy 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KFIT Finanční trhy 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PKAT Kapitálové trhy 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KKAT Kapitálové trhy 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PMMM Mezinárodní marketing a management 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KMMM Mezinárodní marketing a management 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PORZ Organizace provozu podniku 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PPOD Podnikové daně 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PTVZ Technologie výroby a zboží 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/KTVZ Technologie výroby a zboží 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NOVOTNÝ, J. Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy. 1. vyd. Ostrava: Key publishing, 2018. 181 s. ISBN: 978-80-7418-291-4.
NOVOTNÝ, J. - KUBĚNKA, M. - JEDLIČKA, V. Investment according to Global diversified approach. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1740-1747 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
KUBĚNKA, M. - MYŠKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, J. - JEDLIČKA, V. The Role of Apparent Signs of Financial Distress in Test Samples and Verification Samples of Bankrupt Models. In European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 341-347 s. ISBN 978-80-210-8980-8.
JEDLIČKA, V. - KUBĚNKA, M. - NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Tax Havens in the Europen Union, their Identification and Use by the Multinationals. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1614-1621 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
SEJKORA, F. - MYŠKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, J. - JEDLIČKA, V. THE USE OF TAX HAVENS BY CZECH COMPANIES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1810-1816 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
KUBĚNKA, M. - MYŠKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, J. - JEDLIČKA, V. Impact of accounting standards on financial models evaluating the economic stability of enterprise. In SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 5. Sofia: SGEM, 2018. s. 431-438 s. ISBN 978-619-7408-67-6.
NOVOTNÝ, J. - CHARVÁTOVÁ, A. Investování do lega. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2018. s. 807-813 s. ISBN 978-80-225-4536-5.
SEJKORA, F. - NOVOTNÝ, J. DŮVODY PROČ SPOLEČNOSTI VYPLÁCEJÍ DIVIDENDY. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2018. s. 947-954 s. ISBN 978-80-225-4536-5.
NOVOTNÝ, J. - JEZDINOVÁ, H. The Real Estate Market in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 39, s. 107-117. ISSN: 1211-555X.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. VÝVOJ INVESTIČNÍCH DRAHÝCH KOVŮ V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ. In Globalization and its socio-economic consequences : 17th International scientific conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. s. 1764-1771 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
SEJKORA, F. - NOVOTNÝ, J. GLOBALIZACE A DAŇOVÁ KONKURENCE. In Globalization and its socio-economic consequences : 17th International scientific conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. s. 2308-2314 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Investiční načasování. In Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 813-822 s. ISBN 978-80-225-4422-1.
NOVOTNÝ, J. - POLÁCH, J. Real silver and its investment and business options International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2016, vol. 4, no. 1, s. 40-52. ISSN: 2336-2952.
KRUML, L. - NOVOTNÝ, J. Controlling a metoda neustálého zlepšování. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník Mezinárodní odborné vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 118-124 s.
NOVOTNÝ, J. Investování v globálním prostředí. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences Proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. s. 1555-1562 s. ISBN 978-80-8154-191-9.
NOVOTNÝ, J. Aktuální investování do půdy. In Aktuální trendy v dopravě a ekonomice : sborník recenzovaných příspěvků z virtuální konference Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 34-41 s. ISBN 978-80-86530-95-6.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. The attitude of the Czech companies towards speculative bubbles. In 2nd International Conference on Education and Management Science (ICEMS2016). Lancaster: DEStech Publications, 2016. s. 162-166 s. ISBN 978-1-60595-359-5.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Význam investičních drahých kovů pro investory a podnikatelské prostředí. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016. s. 799-807 s. ISBN 978-80-225-4245-6.
NOVOTNÝ, J. - KRUML, L. The investment potential of silver. In Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 727-733 s. ISBN 978-80-7435-636-0.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. - HRNEČEK, M. A comparison of the stock exchanges of the Central and Eastern Europe stock exchange group Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. 35, no. 3, s. 89-100. ISSN: 1211-555X.
NOVOTNÝ, J. Posibilities for stock market investment using psychological analysis Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2015, vol. 381, no. 381, s. 275-288. ISSN: 1899-3192.
NOVOTNÝ, J. - KAMPF, R. Palladium a jeho využití v automobilovém průmyslu. In Voda čo nás drží nad vodou : zborník recenzovaných príspevkov z národnej vedeckej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 100-103 s. ISBN 978-80-554-1156-9.
NOVOTNÝ, J. Commodity investment model and its significance for investors. In 4th International Scientific Forum - ISF 2015: Proceedings. Vol. 1. Kocani: European Scientific Institute, 2015. s. 68-78 s. ISBN 978-608-4642-42-8.
KRUML, L. - NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Process management in interconnection to business controlling. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 843-850 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
NOVOTNÝ, J. - KRUML, L. Development of tax havens due to globalization processes and their impact on Czech Republic. In Globalization and its Socio-Economic Consequences: 15th International Scientific Conference Proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 531-537 s. ISBN 978-80-8154-145-2.
NOVOTNÝ, J. - KAMPF, R. Transport and its importance on non-traditional investments. In ZIRP 2015. Zagreb: University of Zagreb, 2015. s. 135-139 s. ISBN 978-953-243-073-8.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Investiční možnosti podniků v současném podnikatelském prostředí. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015: Zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2015. s. 512-518 s. ISBN 978-80-225-4077-3.
NOVOTNÝ, J. The possible formation of speculative bubbles after the last economic crisis and their impact on investors. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 55-62 s. ISBN 978-80-7435-550-9.
NOVOTNÝ, J. Investice do nemovitostí určené nejen pro seniory. In Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference: sborník příspěvků. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2015. s. 171-178 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
NOVOTNÝ, J. - POLÁCH, J. Investment of temporarily free resources of Czech seniors - present and perspectives International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2014, vol. 2, no. 2, s. 25-38. ISSN: 2336-2952.
NOVOTNÝ, J. - DUSPIVA, P. Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitelů a jejich význam pro podniky E+M Ekonomie a Management, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 152-166. ISSN: 1212-3609.
NOVOTNÝ, J. - KOŠNAROVÁ, Z. Zkvalitňování manažerského rozhodování v obchodní politice podniku. In Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 12 s. ISBN: 978-80-7395-840-4.
NOVOTNÝ, J. Trendy investování podniků do komodit v současném podnikatelském prostředí na základě psychologické analýzy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. s. 356-361 s. ISBN 978-80-225-3867-1.
NOVOTNÝ, J. Investování do reálných a finančních investic. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 340-346 s. ISBN 978-80-7435-367-3.
NOVOTNÝ, J. Návrh modelu pro hodnocení průmyslových komodit. In Sborník recenzovaných příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 128-136 s. ISBN 978-80-248-3520-4.
NOVOTNÝ, J. - DUSPIVA, P. Rozhodování manažera při uvolňování pracovníků z podniku Acta academica karviniensia, 2013, vol. 8, no. 2, s. 54-61. ISSN: 1212-415X.
KOŠNAROVÁ, Z. - NOVOTNÝ, J. Komparace forem odměňování v network marketing organizacích. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 106-115 s. ISBN 978-80-905243-7-8.
NOVOTNÝ, J. - MIKULECKÝ, P. Znalostní management a jeho uplatnění v menších podnicích Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 2011, no. 20, s. 102-114. ISSN: 1211-555X.
NOVOTNÝ, J. - DUSPIVA, P. Utilization of Quantitative Methods in the Decision Making Process of a Manager Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 63-69. ISSN: 1211-555X.
VACULÍK, J. - NOVOTNÝ, J. Minimalizace rizik v zavádění inovací produktů. In Nové trendy v marketingovej komunikácii 2009: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010. s. 374-385 s. ISBN 978-80-8105-167-8.
NOVOTNÝ, J. Globalizace a její vliv na spotřebitele. In Research Report 2: Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice III. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 73-77 s. ISBN 978-80-7395-235-8.
NOVOTNÝ, J. - VACULÍK, J. Faktory ovlivňující kupní chování manažerů a vedoucích pracovníků při nákupu spotřebního zboží. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010. s. 194-201 s. ISBN 978-80-8105-205-7.
NOVOTNÝ, J. Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitelů. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální manažerské a marketingové trendy v teorii a praxi 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 82-87 s. ISBN 978-80-7395-185-6.
NOVOTNÝ, J. Faktory ovlivňující spotřebitele při poskytování hypotéčních úvěrů. In Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration - Special Edition (2009). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 100-104 s. ISBN 978-80-7395-209-9.
NOVOTNÝ, J. Reklama a životní cyklus produktu. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 57-63 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modelování emocí ve verbální a neverbální manažerské komunikaci pro predikci podnikových finančních rizik (spoluřešitel) Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.2019 31.12.2021
Inovace ekonomických předmětů v návaznosti na předkládanou akreditaci studijního programu Ekonomika a management (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Zdroje, dostupnost, kvalita, stabilita a možnosti zpracování informací pro rozhodování finančního managementu v třetím tisíciletí (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a inovace ekonomických předmětů (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti Ekonomika a management (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014