doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. | Faculty of Economics and Administration

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.

mako0654's picture

Contacts

+420
466 036 570
marcela.kozena@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9002-0237

Workplace

Faculty of Economics and Administration
Institute of Business Economics and Management (40540)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Copy link to clipboard
Consultations:
UPEM/KKSP Konkurenceschopnost podniku 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PKSP Konkurenceschopnost podniku 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/AMAU Managerial Accounting 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/AMNZ Managerial Economics 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KMAU Manažerské účetnictví 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PMAU Manažerské účetnictví 2018/2019 G    Cv  Se  
FES/DMOA Marketing a obchodní aktivity 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KNAP Nauka o podniku 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PNAP Nauka o podniku 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KPEK Podniková ekonomika 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PPEK Podniková ekonomika 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KPUB Public Relations 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost podniku a využití environmentálního účetnictví
KOŽENÁ, M. - BRODSKÝ, M. Analysis of Functioning of the Regional Brand Vysočina Regional Product in the Globalized Environment. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 632-639 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
KOŽENÁ, M. - KOČVAROVÁ, L. EVALUATING COMPANY PERFORMANCE THROUGH THE USE OF BENCHMARKING. In Modern Science Conference Proceedings. Book 1, Vol. 3. Finance, Economics & Tourism. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 279-286 s. ISBN 978-619-7408-15-7.
KOŽENÁ, M. - JELÍNKOVÁ, L. Customer value as a tool for increasing company competitiveness. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 143-149 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
KOŽENÁ, M. - JELÍNKOVÁ, L. Performance management system and tools contributing to its improvement. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 457-464 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
ŠKOLUDOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. Identification of the Tools and Methods of Selected Factors of Organization‘s Competitiveness in the Czech Republic. In Procedia Economics and Finance. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015. s. 609-615 s.
KOŽENÁ, M. EVALUATING BUSINESS PERFORMANCE USING THE BALANCED SCORECARD METHOD. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 177-184 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
ŠKOLUDOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. Sociální sítě – moderní nástroj podnikového managementu. In Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 10 s. ISBN: 978-80-7395-840-4.
KOŽENÁ, M. - JELÍNKOVÁ, L. Specifics of Performance Measurement and Management Manufacturing Company. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume II, "Finance". Sofia: SGEM, 2014. s. 655-662 s. ISBN 978-619-7105-26-1.
KOŽENÁ, M. - ŠKOLUDOVÁ, J. Measuring the performance of chosen companies in the Czech Republic. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume II, "Finance". Sofia: SGEM, 2014. s. 455-462 s. ISBN 978-619-7105-26-1.
KOŽENÁ, M. Measuring the Performance of Distributors of Food Products in the Czech Republic. In International Scientific Days 2014. Improving Performance of Agriculture and the Economy: Challenges for Management and Policy. Conference Proceedings. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2014. s. 179-186 s. ISBN 978-80-552-1186-2.
ŠKOLUDOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. Managing customer value as an attribute of the company's competitiveness with the support of information systems. In Economic and Social Development. 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy: Book of Proceedings. Zagreb: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2014. s. 433-441 s. ISBN 978-953-6125-14-2.
KOŽENÁ, M. Procesní řízení v malé firmě v globáním prostředí. In Podniková ekonomika a manažment. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 309-314 s.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost značkových produktů v procesu globalizace Podniková ekonomika a manažment, 2012, vol. 2012, no. listopad, s. 1-7. ISSN: 1336-5878.
KOŽENÁ, M. - CHLÁDEK, T. Company Competitiveness Measurement Depending on its Size and Field of Activities Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, vol. 2012, no. 58, s. 1085-1090. ISSN: 1877-0428.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - BŘEZINOVÁ, O. - DANĚK, O. - DIATKA, C. - DVOŘÁKOVÁ, V. - BARTOŠÍKOVÁ, M. - FINK, Z. - GREGELOVA STEIGROVÁ, L. - HARVEY, J. - HOLÁTOVÁ, D. - KLEINWASSER, S. - KOZÁK, V. - KOŽENÁ, M. - KRATOCHVÍLOVÁ, H. - MÁLEK, O. - PETŘÍČKOVÁ, I. - PŘIBYL, M. - SLÁMEČKA, V. - STAŇKOVÁ, P. - STŘÍTESKÁ, M. - TOMANCOVÁ, L. - SOKOL, P. - SVÁTEK, J. - ŠATERA, K. - ŠTAMBERA, D. - TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V. - VEDLICH, J. - WAGNER, U. Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 11. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 205 s. ISBN: 978-80-89401-75-8.
DYTRT, Z. - BARTONÍČKOVÁ, T. - BRODSKÝ, Z. - DUSPIVA, P. - ZEMANOVÁ, B. - JONOVÁ, L. - LAUDOVÁ, L. - STŘÍTESKÁ, M. - PŘIBYL, M. - KOŽENÁ, M. - MYŠKOVÁ, R. - TETUROVÁ, V. - ŠATERA, K. - FINK, Z. - VEDLICH, J. - SVÁTEK, J. - VESELÁ, R. Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 158 s. ISBN: 978-80-7395-519-9.
KOŽENÁ, M. - LAUDOVÁ, L. Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti organizací v podnikatelské sféře a ve veřejné správě. In Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 12 s. ISBN: 978-80-7395-519-9.
KOŽENÁ, M. Etický rozměr analýzy stakeholders. In Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 7 s. ISBN: 978-80-89401-75-8.
KOŽENÁ, M. Benchmarking - metoda porovnávání firem v procesu globalizace Podniková ekonomika a manažment, 2011, vol. Neuveden, no. říjen 2011, s. 248-252. ISSN: 1336-5878.
STŘÍTESKÁ, M. - SVOBODA, O. - KOŽENÁ, M. Dynamic Balanced Scorecard: Model for Sustainable Regional Development WSEAS Transactions on Environment and Development, 2011, vol. 2011, no. 1, s. 211-220. ISSN: 1790-5079.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost firem a její implementace ve vybraných českých podnicích. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. 1. vyd. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. 4 s. ISBN: 978-80-89401-27-7.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost firem a její implementace ve vybraných českých podnicích. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. s. 90-93 s. ISBN 978-80-89401-27-7.
KOŽENÁ, M. - STŘÍTESKÁ, M. - SVOBODA, O. Balanced Scorecard for Sustainable Regional Development. In Recent Researches in Environment, Energy Planning and Pollution. Stevens Point: WSEAS Press, 2011. s. 146-151 s. ISBN 978-1-61804-012-1.
KOŽENÁ, M. - CHLÁDEK, T. Balanced Scorecard - Surpassed Method? (A Study Focused on Dynamic Balanced Scorecard) Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 113-122. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Společensky odpovědné podnikání a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku. In Manažerská etika. Díl 8, Inspirace pro 21. století. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 5 s. ISBN: 978-80-7318-941-9.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost malých a středních českých podniků. In Firma a konkurenční prostředí 2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 827-831 s. ISBN 978-80-7375-385-6.
KOŽENÁ, M. - STŘÍTESKÁ, M. The Key Differences between Balanced Scorecard Framework for Public and Private Sector. In Proceedings of 6th International Strategic Management Conference. Istanbul: Beykent Üniversitesi, 2010. s. 403-409 s. ISBN 978-605-60771-0-4.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost českých podniků v podmínkách udržitelného rozvoje. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. s. 98-102 s. ISBN 978-80-225-3079-8.
KOŽENÁ, M. Faktory udržitelného rozvoje podniku. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. 25 s. ISBN: 978-80-214-3894-1.
KOŽENÁ, M. Modelování a rozhodování ve veřejné správě. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 54-61 s. ISBN 978-80-7395-204-4.
KOŽENÁ, M. Firma a konkurenční prostředí. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. s. 191-196 s. ISBN 978-80-7392-088-3.
KOŽENÁ, M. Výkonnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2008, vol. 13, no. 12, s. 89-94. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Environmental Protection and Competitive Ability of Small and Middle-Sized Enterprises in the Czech Republic Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektivos, 2008, vol. 4, no. 13, s. 232-237. ISSN: 1648-9098.
KOŽENÁ, M. Vzdělávání pracovníků a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 3. část. Brno: MSD, spol. s r.o., 2008. s. 465-470 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
KOŽENÁ, M. Environmentální reporting v regionálním kontextu. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
KOŽENÁ, M. Faktory udržitelného rozvoje regionu. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 45-48 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
KOŽENÁ, M. Environmentální manažerské účetnictví a jeho význam pro řízení podniku Controller News, 2007, vol. 13, no. 2, s. 13-15. ISSN: 1214-5149.
KOŽENÁ, M. Hodnocení aplikace strategie udržitelného rozvoje Ekonomický časopis SAV, 2007, vol. 5, no. 55, s. 513-525. ISSN: 0013-3035.
KOŽENÁ, M. Marketingové řízení v podmínkách udržitelného rozvoje Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 12, s. 91-97. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Efektivnost environmentálních investic Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 11, s. 70-75. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Environmentální aspekty konkurenceschopnosti podniku. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 176 s. ISBN: 978-80-7395-039-2.
KOŽENÁ, M. Charakteristika vybraných trendů ve vzdělávání české populace. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2007. s. 40-44 s. ISBN 80-7157-312-4.
OBRŠÁLOVÁ, I. - KOŽENÁ, M. - COSTA JORDAO, T. - BAŤA, R. Environmental Management Accounting for Municipal Waste Reduction with Utilisation of Cleaner Production (Consumption) Principles. In Environmental Accounting Sustainable Developments Indicators. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. s. 258-264 s. ISBN 978-80-87076-03-3.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost firem a její vliv na regionální rozvoj v zemích EU. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 41-45 s.
OBRŠÁLOVÁ, I. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. - COSTA JORDAO, T. Možnosti snižování komunálního odpadu při použití principů čistší produkce/spotřeby a environmentálního managementu. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
KOŽENÁ, M. Environmental Information in Company Management. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Kongresové centrum Brno a.s. v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o, 2007. s. 1-2 s. ISBN 978-80-7204-532-7.
KOŽENÁ, M. Competition of Small and Middle-sized Businesses in Sustainable Conditions. In Economic theory and practice. Today and tomorrow II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 43-44 s. ISBN 978-80-8083-203-2.
KOŽENÁ, M. Environmentální manažerské systémy a konkurenceschopnost podniků. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne manažérske a marketingové trendy v teórii a praxi '07. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 32-36 s. ISBN 978-80-8070-873-3.
OBRŠÁLOVÁ, I. - MUNZAROVÁ, S. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. - PŘEVRÁTIL, B. Příspěvek k problematice environmentálního účetnictví v českých podnicích Planeta EKOjournal, 2006, vol. XIV., no. 2, s. 15-19. ISSN: 1212-0685.
KOŽENÁ, M. Evaluation of the tools of environmental protection at the enterprise level Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2006, vol. 10, no. 10, s. 104-110. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Environmentální aspekty konkurenceschopnosti vybraných podniků pardubického regionu. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 251-255 s. ISBN 80-7194-882-9.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. TRANSPARENTNESS OF ECONOMIC ENVIRONMENT OF EUROPEAN UNION´S NEW MEMBER COUNTRIES AND ALOCATION OF FDI. In International finance symposium 2006 "Financial Sector Intergration: Review and Steps Ahead". Istanbul: Marmara University, 2006. s. 443-453 s. ISBN 975-400-291-6.
KOŽENÁ, M. Environmentální aspekty podpory konkurenceschopnosti malých a středních firem. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2006. s. 46-52 s. ISBN 80-7302-113-7.
KOŽENÁ, M. Ochrana životního prostředí na podnikové úrovni a její vliv na rozvoj pardubického regionu. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 265-270 s. ISBN 80-7041-895-8.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost malých a středních firem v podmínkách udržitelného rozvoje. In Strategie rozvoje MSP v marginálních příhraničních oblastech. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2006. s. 55-61 s. ISBN 80-7248-396-X.
KOŽENÁ, M. Udržitelný rozvoj a podnikání v regionálním kontextu. In Regionánlní management a e-learning. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 46-50 s. ISBN 80-7194-917-5.
KOŽENÁ, M. - VOLEJNÍKOVÁ, J. TRANSPARENTNESS OF ECONOMIC ENVIRONMENT OF EUROPEAN UNION´S NEW MEMBER COUNTRIES AND ALOCATION OF FDI. In International finance symposium 2006 "Financial Sector Intergration: Review and Steps Ahead". Istanbul: Marmara University, 2006. s. 443-453 s. ISBN 975-400-291-6.
KOŽENÁ, M. Marketing a ochrana životního prostředí na podnikové úrovni. In Mezinárodné vedecké dni 2006. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 489-494 s. ISBN 80-8069-704-3.
OBRŠÁLOVÁ, I. - KOŽENÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - BAŤA, R. - PŘEVRÁTIL, B. Konkurenceschopnost podniků a využití environmentálního účetnictví Environmentální aspekty podnikání, 2005, vol. , no. 1, s. 18-22. ISSN: 1211-8052.
OBRŠÁLOVÁ, I. - BÖHMOVÁ, S. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. Environmental Accounting at the Corporate-Level Studia Negotia, 2005, vol. , no. 1, s. 15-22. ISSN: 1224-8738.
KOŽENÁ, M. Výchovné, vzdělávací a osvětové nástroje aplikace strategie udržitelného rozvoje. In Firma a konkur. prostředí 2005. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2005. s. 315-322 s. ISBN 80-7302-103-X.
KOŽENÁ, M. Hodnocení konkurenční schopnosti podniku metodou benchmarkingu. In Regionálny rozvoj 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 53-57 s. ISBN 80-8070-483-X.
KOŽENÁ, M. Úloha společenské odpovědnosti firem v procesu rozvoje regionů. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 171-175 s. ISBN 80-7194-777-6.
KOŽENÁ, M. Ekologizace podnikových činností a její vliv na konkurenceschopnost podniků Pardubického regionu. In Regionálny rozvoj 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 48-52 s. ISBN 80-8070-483-X.
KOŽENÁ, M. Implementace dobrovolných environmentálních nástrojů a jejich vliv na konkurenceschopnost malých a středních podniků. In Regio 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 184-193 s. ISBN 80-7043-432-5.
OBRŠÁLOVÁ, I. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. Ein Beispiel über Applikation der Elementen des umweltorientierten Rechnungswesens in den tschechischen Betrieben. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 130-134. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost podniku na prahu nového tisíciletí Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 87-92. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Hodnocení environmentální konkurenceschopnosti vybraných podniků Pardubického regionu metodou BSC. In Regionální rozvoj z pohledu intergračních procesů 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 76-82 s. ISBN 80-7194-719-9.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost firem a její vliv na konkurenceschopnost podniku. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2004. s. 64-70 s. ISBN 80-7302-081-5.
KOŽENÁ, M. Ochrana životního prostředí a její vliv na tvorbu podnikové strategie. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 169-174 s. ISBN 80-7194-684-2.
KOŽENÁ, M. Hodnocení environmentální konkurenceschopnosti průmyslových podniků pardubického regionu. In Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků Zlínského regionu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 70-74 s. ISBN 80-7194-684-2.
KOŽENÁ, M. Konkurenční strategie v podmínkách udžitelného rozvoje Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2003, vol. 8, no. 1, s. 58-61. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku v podmínkách udržitelného rozvoje metodou marketingového auditu E+M Ekonomie a Management, 2003, vol. 6, no. 2, s. 76-80. ISSN: 1212-3609.
KOŽENÁ, M. Ověření metodiky hodnocení konkurenceschopnosti podniku v podmínkách udržitelného rozvoje v praxi E+M Ekonomie a Management, 2003, vol. 6, no. 4, s. 77-81. ISSN: 1212-3609.
KOŽENÁ, M. Environmetální konkurenceschopnost vybraných podniků pardubického regionu. In Aktuální otázky rozvoje regionů III.. Svoboda nad Úpou: FES ČZU Regionální agentura, 2003. s. 39 s. ISBN 80-213-1089-8.
KOŽENÁ, M. Hodnocení konkurenční schopnosti podniku v podmínkách udržitelného rozvoje s využitím metodiky Blanced Scorecard. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta hospodářská, 2003. s. 6 s. ISBN 80-7083-738-1.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost podniku v podmínkách urdžitelného rozvoje. In Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: MZLU v Brně, 2003. s. 99-107 s. ISBN 80-7157-695-6.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost podniku s environmentálně orientovaným řízením. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 201-205 s. ISBN 80-214-2102-9.
KOŽENÁ, M. Ekologie jako konkurenční faktor. In Sborník z III. ročníku mezinárodní vědecké konference Agroregion 2000. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000. s. 23-24 s. ISBN 80-7040-425-6.
KOŽENÁ, M. Metoda LCA a její význam při hodnocení vlivu výrobních činností na životní prostředí. In I. Midzinárodný vedecký seminár doktorandov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2000. s. 86-89 s. ISBN 80-225-1327-X.
KOŽENÁ, M. Vlliv certifikace v programu EMS na konkurenceschopnost vybraných firem Pardubického regionu. In Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. s. 32-45 s. ISBN 80-7194-238-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Dynamika ekonomických aspektů veřejných politik v kontextu efektivnosti a udržitelnosti (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Digitální ekonomie (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Správa a management v prostředí průmyslové revoluce 4.0 (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti Ekonomika a management Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Ekonomika a management" Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2013 31.12.2013
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti ?Ekonomika a management? Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2012 31.12.2012
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Ekonomika a management" Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Bezpečnost občanů - krizové řízení BOKR (spoluřešitel) Výzkum a vývoj pro pořeby státní správy Ministerstvo vnitra 01.01.2011 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Ekonomika a namagement" Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení (spoluřešitel) FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím , ekonomikou a sociálními souvislostmi (spoluřešitel) Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) Ministerstvo životního prostředí 01.08.2007 30.11.2011
Příprava výuky předmětů - Manažerská ekonomika a Manažerské účetnictví v anglickém jazyce anglický studijní program RIM, výuka v programu Socrates/Erasmus Priorita č. 4 Univerzita Pardubice 01.01.2006 31.12.2006

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Ph.D. 2002 Economics and Management Brno University of Technology The Competitive Ability of a Company at respect Sustainable Development Strategy
doc. 2009 Economics and management Brno University of Technology The Sustainable Development Factors of a Company
Ing. 1982 Economics of domestic Trade University of Economics in Prague

List of Employments

Period Work type Employer
Now docent University of Pardubice

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Czech Marketing Company