doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. | Faculty of Economics and Administration

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 036 570
marcela.kozena@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9002-0237

Workplace

Faculty of Economics and Administration
Institute of Business Economics and Management (40540)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Copy link to clipboard
Office hours:
Tuesday: 
11.00-12.00
Consultations:
Wednesday: 
10.30-11.30, 14.00-15.00
Předmět (Rok) Role
FES/DMOA (2019) G - - -
UPEM/AMAU (2019) G - - -
UPEM/AMNZ (2019) G - - -
UPEM/CMNE (2019) G PR - -
UPEM/CMNU (2019) G - - -
UPEM/CNAP (2019) G - - -
UPEM/CVKP (2019) G PR - -
UPEM/EMNE (2019) G PR - -
UPEM/FMNE (2019) G PR - -
UPEM/FMNU (2019) G - - -
UPEM/FNAP (2019) G PR - -
UPEM/FVKP (2019) G PR - SE
UPEM/KKSP (2019) G - - -
UPEM/KMAU (2019) G - - -
UPEM/KMNZ (2019) G - - -
UPEM/KNAP (2019) G - - -
UPEM/KPEK (2019) G - - -
UPEM/KPUB (2019) G - - -
UPEM/PKSP (2019) G PR CV -
UPEM/PMAU (2019) G - - -
UPEM/PMNZ (2019) G - - -
UPEM/PNAP (2019) G - - -
UPEM/PPEK (2019) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost podniku a využití environmentálního účetnictví
KOŽENÁ, M. - HRDLIČKOVÁ, A. Business Competitiveness in the Conditions of the Fourth Industrial Revolution. In Poprad Economic and Management Forum 2019. Ružomberok: Katolícka univerzita v Rožumberoku, 2019. s. 124-131 s. ISBN 978-80-561-0671-6.
KOŽENÁ, M. - BRODSKÝ, M. Analysis of Functioning of the Regional Brand Vysočina Regional Product in the Globalized Environment. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 632-639 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
KOŽENÁ, M. - KOČVAROVÁ, L. EVALUATING COMPANY PERFORMANCE THROUGH THE USE OF BENCHMARKING. In Modern Science Conference Proceedings. Book 1, Vol. 3. Finance, Economics & Tourism. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 279-286 s. ISBN 978-619-7408-15-7.
KOŽENÁ, M. - JELÍNKOVÁ, L. Performance management system and tools contributing to its improvement. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 457-464 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
KOŽENÁ, M. - JELÍNKOVÁ, L. Customer value as a tool for increasing company competitiveness. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 143-149 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
KOŽENÁ, M. EVALUATING BUSINESS PERFORMANCE USING THE BALANCED SCORECARD METHOD. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 177-184 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
ŠKOLUDOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. Identification of the Tools and Methods of Selected Factors of Organization‘s Competitiveness in the Czech Republic. In Procedia Economics and Finance. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015. s. 609-615 s.
ŠKOLUDOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. Sociální sítě – moderní nástroj podnikového managementu. In Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 10 s. ISBN: 978-80-7395-840-4.
KOŽENÁ, M. - ŠKOLUDOVÁ, J. Measuring the performance of chosen companies in the Czech Republic. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume II, "Finance". Sofia: SGEM, 2014. s. 455-462 s. ISBN 978-619-7105-26-1.
KOŽENÁ, M. - JELÍNKOVÁ, L. Specifics of Performance Measurement and Management Manufacturing Company. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume II, "Finance". Sofia: SGEM, 2014. s. 655-662 s. ISBN 978-619-7105-26-1.
ŠKOLUDOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. Managing customer value as an attribute of the company's competitiveness with the support of information systems. In Economic and Social Development. 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy: Book of Proceedings. Zagreb: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2014. s. 433-441 s. ISBN 978-953-6125-14-2.
KOŽENÁ, M. Measuring the Performance of Distributors of Food Products in the Czech Republic. In International Scientific Days 2014. Improving Performance of Agriculture and the Economy: Challenges for Management and Policy. Conference Proceedings. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2014. s. 179-186 s. ISBN 978-80-552-1186-2.
KOŽENÁ, M. Procesní řízení v malé firmě v globáním prostředí. In Podniková ekonomika a manažment. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 309-314 s.
KOŽENÁ, M. - CHLÁDEK, T. Company Competitiveness Measurement Depending on its Size and Field of Activities Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, vol. 2012, no. 58, s. 1085-1090. ISSN: 1877-0428.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost značkových produktů v procesu globalizace Podniková ekonomika a manažment, 2012, vol. 2012, no. listopad, s. 1-7. ISSN: 1336-5878.
DYTRT, Z. - BARTONÍČKOVÁ, T. - BRODSKÝ, Z. - DUSPIVA, P. - ZEMANOVÁ, B. - JONOVÁ, L. - LAUDOVÁ, L. - STŘÍTESKÁ, M. - PŘIBYL, M. - KOŽENÁ, M. - MYŠKOVÁ, R. - TETUROVÁ, V. - ŠATERA, K. - FINK, Z. - VEDLICH, J. - SVÁTEK, J. - VESELÁ, R. Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 158 s. ISBN: 978-80-7395-519-9.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - BŘEZINOVÁ, O. - DANĚK, O. - DIATKA, C. - DVOŘÁKOVÁ, V. - BARTOŠÍKOVÁ, M. - FINK, Z. - GREGELOVA STEIGROVÁ, L. - HARVEY, J. - HOLÁTOVÁ, D. - KLEINWASSER, S. - KOZÁK, V. - KOŽENÁ, M. - KRATOCHVÍLOVÁ, H. - MÁLEK, O. - PETŘÍČKOVÁ, I. - PŘIBYL, M. - SLÁMEČKA, V. - STAŇKOVÁ, P. - STŘÍTESKÁ, M. - TOMANCOVÁ, L. - SOKOL, P. - SVÁTEK, J. - ŠATERA, K. - ŠTAMBERA, D. - TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V. - VEDLICH, J. - WAGNER, U. Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 11. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 205 s. ISBN: 978-80-89401-75-8.
KOŽENÁ, M. - LAUDOVÁ, L. Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti organizací v podnikatelské sféře a ve veřejné správě. In Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 12 s. ISBN: 978-80-7395-519-9.
KOŽENÁ, M. Etický rozměr analýzy stakeholders. In Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 7 s. ISBN: 978-80-89401-75-8.
STŘÍTESKÁ, M. - SVOBODA, O. - KOŽENÁ, M. Dynamic Balanced Scorecard: Model for Sustainable Regional Development WSEAS Transactions on Environment and Development, 2011, vol. 2011, no. 1, s. 211-220. ISSN: 1790-5079.
KOŽENÁ, M. Benchmarking - metoda porovnávání firem v procesu globalizace Podniková ekonomika a manažment, 2011, vol. Neuveden, no. říjen 2011, s. 248-252. ISSN: 1336-5878.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost firem a její implementace ve vybraných českých podnicích. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. 1. vyd. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. 4 s. ISBN: 978-80-89401-27-7.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost firem a její implementace ve vybraných českých podnicích. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. s. 90-93 s. ISBN 978-80-89401-27-7.
KOŽENÁ, M. - STŘÍTESKÁ, M. - SVOBODA, O. Balanced Scorecard for Sustainable Regional Development. In Recent Researches in Environment, Energy Planning and Pollution. Stevens Point: WSEAS Press, 2011. s. 146-151 s. ISBN 978-1-61804-012-1.
KOŽENÁ, M. - CHLÁDEK, T. Balanced Scorecard - Surpassed Method? (A Study Focused on Dynamic Balanced Scorecard) Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 113-122. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Společensky odpovědné podnikání a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku. In Manažerská etika. Díl 8, Inspirace pro 21. století. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 5 s. ISBN: 978-80-7318-941-9.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost českých podniků v podmínkách udržitelného rozvoje. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. s. 98-102 s. ISBN 978-80-225-3079-8.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost malých a středních českých podniků. In Firma a konkurenční prostředí 2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 827-831 s. ISBN 978-80-7375-385-6.
KOŽENÁ, M. - STŘÍTESKÁ, M. The Key Differences between Balanced Scorecard Framework for Public and Private Sector. In Proceedings of 6th International Strategic Management Conference. Istanbul: Beykent Üniversitesi, 2010. s. 403-409 s. ISBN 978-605-60771-0-4.
KOŽENÁ, M. Faktory udržitelného rozvoje podniku. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. 25 s. ISBN: 978-80-214-3894-1.
KOŽENÁ, M. Modelování a rozhodování ve veřejné správě. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 54-61 s. ISBN 978-80-7395-204-4.
KOŽENÁ, M. Firma a konkurenční prostředí. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. s. 191-196 s. ISBN 978-80-7392-088-3.
KOŽENÁ, M. Environmental Protection and Competitive Ability of Small and Middle-Sized Enterprises in the Czech Republic Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektivos, 2008, vol. 4, no. 13, s. 232-237. ISSN: 1648-9098.
KOŽENÁ, M. Výkonnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2008, vol. 13, no. 12, s. 89-94. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Vzdělávání pracovníků a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 3. část. Brno: MSD, spol. s r.o., 2008. s. 465-470 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
KOŽENÁ, M. Faktory udržitelného rozvoje regionu. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 45-48 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
KOŽENÁ, M. Environmentální reporting v regionálním kontextu. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
KOŽENÁ, M. Hodnocení aplikace strategie udržitelného rozvoje Ekonomický časopis SAV, 2007, vol. 5, no. 55, s. 513-525. ISSN: 0013-3035.
KOŽENÁ, M. Marketingové řízení v podmínkách udržitelného rozvoje Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 12, s. 91-97. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Efektivnost environmentálních investic Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 11, s. 70-75. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Environmentální manažerské účetnictví a jeho význam pro řízení podniku Controller News, 2007, vol. 13, no. 2, s. 13-15. ISSN: 1214-5149.
KOŽENÁ, M. Environmentální aspekty konkurenceschopnosti podniku. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 176 s. ISBN: 978-80-7395-039-2.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost firem a její vliv na regionální rozvoj v zemích EU. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 41-45 s.
KOŽENÁ, M. Charakteristika vybraných trendů ve vzdělávání české populace. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2007. s. 40-44 s. ISBN 80-7157-312-4.
OBRŠÁLOVÁ, I. - KOŽENÁ, M. - COSTA JORDAO, T. - BAŤA, R. Environmental Management Accounting for Municipal Waste Reduction with Utilisation of Cleaner Production (Consumption) Principles. In Environmental Accounting Sustainable Developments Indicators. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. s. 258-264 s. ISBN 978-80-87076-03-3.
KOŽENÁ, M. Competition of Small and Middle-sized Businesses in Sustainable Conditions. In Economic theory and practice. Today and tomorrow II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 43-44 s. ISBN 978-80-8083-203-2.
KOŽENÁ, M. Environmental Information in Company Management. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Kongresové centrum Brno a.s. v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o, 2007. s. 1-2 s. ISBN 978-80-7204-532-7.
OBRŠÁLOVÁ, I. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. - COSTA JORDAO, T. Možnosti snižování komunálního odpadu při použití principů čistší produkce/spotřeby a environmentálního managementu. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
KOŽENÁ, M. Environmentální manažerské systémy a konkurenceschopnost podniků. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne manažérske a marketingové trendy v teórii a praxi '07. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 32-36 s. ISBN 978-80-8070-873-3.
KOŽENÁ, M. Evaluation of the tools of environmental protection at the enterprise level Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2006, vol. 10, no. 10, s. 104-110. ISSN: 1211-555X.
OBRŠÁLOVÁ, I. - MUNZAROVÁ, S. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. - PŘEVRÁTIL, B. Příspěvek k problematice environmentálního účetnictví v českých podnicích Planeta EKOjournal, 2006, vol. XIV., no. 2, s. 15-19. ISSN: 1212-0685.
KOŽENÁ, M. Environmentální aspekty podpory konkurenceschopnosti malých a středních firem. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2006. s. 46-52 s. ISBN 80-7302-113-7.
KOŽENÁ, M. Marketing a ochrana životního prostředí na podnikové úrovni. In Mezinárodné vedecké dni 2006. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 489-494 s. ISBN 80-8069-704-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. TRANSPARENTNESS OF ECONOMIC ENVIRONMENT OF EUROPEAN UNION´S NEW MEMBER COUNTRIES AND ALOCATION OF FDI. In International finance symposium 2006 "Financial Sector Intergration: Review and Steps Ahead". Istanbul: Marmara University, 2006. s. 443-453 s. ISBN 975-400-291-6.
KOŽENÁ, M. - VOLEJNÍKOVÁ, J. TRANSPARENTNESS OF ECONOMIC ENVIRONMENT OF EUROPEAN UNION´S NEW MEMBER COUNTRIES AND ALOCATION OF FDI. In International finance symposium 2006 "Financial Sector Intergration: Review and Steps Ahead". Istanbul: Marmara University, 2006. s. 443-453 s. ISBN 975-400-291-6.
KOŽENÁ, M. Udržitelný rozvoj a podnikání v regionálním kontextu. In Regionánlní management a e-learning. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 46-50 s. ISBN 80-7194-917-5.
KOŽENÁ, M. Ochrana životního prostředí na podnikové úrovni a její vliv na rozvoj pardubického regionu. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 265-270 s. ISBN 80-7041-895-8.
KOŽENÁ, M. Environmentální aspekty konkurenceschopnosti vybraných podniků pardubického regionu. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 251-255 s. ISBN 80-7194-882-9.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost malých a středních firem v podmínkách udržitelného rozvoje. In Strategie rozvoje MSP v marginálních příhraničních oblastech. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2006. s. 55-61 s. ISBN 80-7248-396-X.
OBRŠÁLOVÁ, I. - BÖHMOVÁ, S. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. Environmental Accounting at the Corporate-Level Studia Negotia, 2005, vol. , no. 1, s. 15-22. ISSN: 1224-8738.
OBRŠÁLOVÁ, I. - KOŽENÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - BAŤA, R. - PŘEVRÁTIL, B. Konkurenceschopnost podniků a využití environmentálního účetnictví Environmentální aspekty podnikání, 2005, vol. , no. 1, s. 18-22. ISSN: 1211-8052.
KOŽENÁ, M. Výchovné, vzdělávací a osvětové nástroje aplikace strategie udržitelného rozvoje. In Firma a konkur. prostředí 2005. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2005. s. 315-322 s. ISBN 80-7302-103-X.
KOŽENÁ, M. Implementace dobrovolných environmentálních nástrojů a jejich vliv na konkurenceschopnost malých a středních podniků. In Regio 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 184-193 s. ISBN 80-7043-432-5.
KOŽENÁ, M. Úloha společenské odpovědnosti firem v procesu rozvoje regionů. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 171-175 s. ISBN 80-7194-777-6.
KOŽENÁ, M. Ekologizace podnikových činností a její vliv na konkurenceschopnost podniků Pardubického regionu. In Regionálny rozvoj 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 48-52 s. ISBN 80-8070-483-X.
KOŽENÁ, M. Hodnocení konkurenční schopnosti podniku metodou benchmarkingu. In Regionálny rozvoj 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 53-57 s. ISBN 80-8070-483-X.
OBRŠÁLOVÁ, I. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. Ein Beispiel über Applikation der Elementen des umweltorientierten Rechnungswesens in den tschechischen Betrieben. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 130-134. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost podniku na prahu nového tisíciletí Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 87-92. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Společenská odpovědnost firem a její vliv na konkurenceschopnost podniku. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2004. s. 64-70 s. ISBN 80-7302-081-5.
KOŽENÁ, M. Hodnocení environmentální konkurenceschopnosti průmyslových podniků pardubického regionu. In Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků Zlínského regionu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 70-74 s. ISBN 80-7194-684-2.
KOŽENÁ, M. Ochrana životního prostředí a její vliv na tvorbu podnikové strategie. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 169-174 s. ISBN 80-7194-684-2.
KOŽENÁ, M. Hodnocení environmentální konkurenceschopnosti vybraných podniků Pardubického regionu metodou BSC. In Regionální rozvoj z pohledu intergračních procesů 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 76-82 s. ISBN 80-7194-719-9.
KOŽENÁ, M. Ověření metodiky hodnocení konkurenceschopnosti podniku v podmínkách udržitelného rozvoje v praxi E+M Ekonomie a Management, 2003, vol. 6, no. 4, s. 77-81. ISSN: 1212-3609.
KOŽENÁ, M. Konkurenční strategie v podmínkách udžitelného rozvoje Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2003, vol. 8, no. 1, s. 58-61. ISSN: 1211-555X.
KOŽENÁ, M. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku v podmínkách udržitelného rozvoje metodou marketingového auditu E+M Ekonomie a Management, 2003, vol. 6, no. 2, s. 76-80. ISSN: 1212-3609.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost podniku v podmínkách urdžitelného rozvoje. In Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: MZLU v Brně, 2003. s. 99-107 s. ISBN 80-7157-695-6.
KOŽENÁ, M. Environmetální konkurenceschopnost vybraných podniků pardubického regionu. In Aktuální otázky rozvoje regionů III.. Svoboda nad Úpou: FES ČZU Regionální agentura, 2003. s. 39 s. ISBN 80-213-1089-8.
KOŽENÁ, M. Hodnocení konkurenční schopnosti podniku v podmínkách udržitelného rozvoje s využitím metodiky Blanced Scorecard. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta hospodářská, 2003. s. 6 s. ISBN 80-7083-738-1.
KOŽENÁ, M. Konkurenceschopnost podniku s environmentálně orientovaným řízením. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 201-205 s. ISBN 80-214-2102-9.
KOŽENÁ, M. Metoda LCA a její význam při hodnocení vlivu výrobních činností na životní prostředí. In I. Midzinárodný vedecký seminár doktorandov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2000. s. 86-89 s. ISBN 80-225-1327-X.
KOŽENÁ, M. Ekologie jako konkurenční faktor. In Sborník z III. ročníku mezinárodní vědecké konference Agroregion 2000. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000. s. 23-24 s. ISBN 80-7040-425-6.
KOŽENÁ, M. Vlliv certifikace v programu EMS na konkurenceschopnost vybraných firem Pardubického regionu. In Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. s. 32-45 s. ISBN 80-7194-238-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
The Influence of Changing Economic and Social Factors on the Current Market Environment Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Economic Aspects´ Dynamic of Public Policies in Efficiency and Sustainability Context Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Digital economy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Administration and management of the environment of the industrial revolution 4.0 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Research activities in the field of Economics and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2014-01-01 2014-12-31
Research activities in the area of economy and management. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2013-01-01 2013-12-31
Research activities in the area of economy and management. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2012-01-01 2012-12-31
Security of Citizens - Crisis Management Reseach and development for the public administration Ministerstvo vnitra 01.01.2011 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Ekonomika a management" Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2011-01-01 2011-12-31
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Ekonomika a namagement" Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2010-01-01 2010-12-31
Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím , ekonomikou a sociálními souvislostmi Environment and natural resources protection (National Research Programme) Ministerstvo životního prostředí 01.08.2007 30.11.2011
Příprava výuky předmětů - Manažerská ekonomika a Manažerské účetnictví v anglickém jazyce anglický studijní program RIM, výuka v programu Socrates/Erasmus Priority No. 4 Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-12-31

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Ph.D. 2002 Economics and Management Brno University of Technology The Competitive Ability of a Company at respect Sustainable Development Strategy
doc. 2009 Economics and management Brno University of Technology The Sustainable Development Factors of a Company
Ing. 1982 Economics of domestic Trade University of Economics in Prague

List of Employments

Period Work type Employer
Now docent University of Pardubice

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Czech Marketing Company