RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D. | Faculty of Economics and Administration

RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.

RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 036 038
oldrich.horak@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1530-339X

Workplace

Faculty of Economics and Administration
Institute of System Engineering and Informatics (40530)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Consultations:
Monday: 
10:15-11:15
,
Wednesday: 
10:15-11:15
Předmět (Rok) Role
USII/AALG (2022) G - - -
USII/AZAL (2022) G - - -
USII/CALG (2022) G - - -
USII/CPAV (2022) G - - -
USII/CPSI (2022) G PR - -
USII/EALG (2022) G - - -
USII/EPSI (2022) G PR - -
USII/FALG (2022) G - - -
USII/FKYB (2022) - - CV -
USII/FKYB (2022) - PR - -
USII/FPAV (2022) G PR CV -
USII/FPSI (2022) G PR CV -
USII/FWS1 (2022) - - - SE
USII/FWS1 (2022) G - - SE
USII/FWS2 (2022) G - - -
USII/FZZV (2022) - PR CV -
USII/KALG (2022) G - - -
USII/KMZA (2022) G - - -
USII/KPRG1 (2022) G - - -
USII/KPSI1 (2022) G - - -
USII/KZAL (2022) G - - -
USII/KZALE (2022) G - - -
USII/PALG (2022) G - - -
USII/PITF (2022) G - - -
USII/PMZA (2022) G - - -
USII/PPRG1 (2022) G - - -
USII/PPSI1 (2022) G - - -
USII/PZAL (2022) G - - -
USII/PZALE (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KOPÁČKOVÁ, H. - KOMÁRKOVÁ, J. - HORÁK, O. Enhancing the diffusion of e-participation tools in smart cities Cities, 2022, vol. 125, no. June, s. nestránkováno. ISSN: 0264-2751.
HORÁK, O. - TYKVA, R. Data Storage Issues in Smart Cities and Smart Environments. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019 : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2019. s. 5506-5510 s. ISBN 978-0-9998551-2-6.
HORÁLEK, J. - HOLÍK, F. - HORÁK, O. - PETR, L. - SOBĚSLAV, V. Analysis of the use of Rainbow Tables to break hash Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017, vol. 32, no. 2, s. 1523-1537. ISSN: 1064-1246.
HORÁK, O. - LINHART, J. - PETR, L. Data Collection for Smart Cities using Intelligent Sensors. In Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2017. s. 3624-3628 s. ISBN 978-0-9860419-9-0.
PETR, L. - HORÁLEK, J. - HORÁK, O. Basic Principles of Security Design in Smart Grids Network Solutions on IPv6. In MMK 2016 - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1551-1557 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
HORÁK, O. Identifikace uživatelů informačním systémem pomocí analýzy hlasu. In Advances in Informatics, Management and Economics: Pokroky v informatice, managementu a ekonomii. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 20 s. ISBN: 978-80-7395-811-4.
KOMÁRKOVÁ, J. - ŠPIDLEN, J. - BHATTACHARYA, D. - HORÁK, O. Distributed processing of elevation data by means of apache hadoop in a small cluster. In ICSOFT 2013 - Proceedings of the 8th International Joint Conference on Software Technologies. Setubal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC), 2013. s. 340-344 s. ISBN 978-989-8565-68-6.
HORÁK, O. - ČAPEK, J. Extracting Characteristics of Speaker's Voice Harmonic Spectrum - Design of Human Voice Feature Extraction Technique. In Proceedings of the 8th International Joint Conference on Software Technologies. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013. s. 273-277 s. ISBN 978-989-8565-68-6.
HORÁK, O. - MITROVIČ, L. Description of the Basic Algorithm Blocks and Structures Representation in Courses of Algorithm Development WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 2012, vol. 9, no. 2, s. 42-51. ISSN: 1790-1979.
HORÁK, O. - NOVÁK, M. - ZÁKOUTSKÝ, V. Heatmap Generation Techniques used for GeoWeb Application User-Interface Evaluation International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2012, vol. 6, no. 4, s. 369-377. ISSN: 1998-0159.
HORÁK, O. The Voice Segment Type Determination using the Autocorrelation Compared to Cepstral Method WSEAS Transactions on Signal Processing, 2012, vol. 8, no. 1, s. 11-20. ISSN: 1790-5052.
HORÁK, O. Phoneme Recognizer Based Verification of the Voice Segment Type Determination. In Proceedings of the 3rd International conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT '12). Atény: WSEAS Press, 2012. s. 166-171 s. ISBN 978-1-61804-130-2.
HORÁK, O. Multimediální studijní opora pro předmět Počítačové sítě 1. In Informatika XXV/2012: sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference Luhačovice. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2012. s. 43-44 s. ISBN 978-80-7375-628-4.
HORÁK, O. Specific Problems of User Identification Methods Implementation in Web-applications International Journal of Systems Applications, Engineering & Development, 2011, vol. 5, no. 1, s. 42-49. ISSN: 2074-1308.
KOMÁRKOVÁ, J. - HUB, M. - SEDLÁK, P. - KOPÁČKOVÁ, H. - ŠIMONOVÁ, S. - ČAPEK, J. - NOVÁK, M. - HORÁK, O. - DVOŘÁK, J. - JEDLIČKA, M. - VÍŠEK, O. Použitelnost aplikací pro podporu prostorově orientovaných problémů. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 112 s. ISBN: 978-80-7395-443-7.
KOMÁRKOVÁ, J. - HUB, M. - SEDLÁK, P. - VÍŠEK, O. - HORÁK, O. - NOVÁK, M. - JEDLIČKA, M. Methodology of Usability Evaluation of Web-based GIS Applications. In Strategic Mangement and its Support by Information Systems, 9th International Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 64-76 s. ISBN 978-80-248-2444-4.
HORÁK, O. - NOVÁK, M. - ZÁKOUTSKÝ, V. GeoWeb Application User-Interface Evaluation using Heatmaps. In AIASABEBI'11 Proceedings of the 11th WSEAS int. conf. on Applied informatics and communications, and Proceedings of the 4th WSEAS Int. conf. on Biomedical electronics and biomedical informatics. Stevens Point: WSEAS Press, 2011. s. 192-197 s. ISBN 978-1-61804-028-2.
HORÁK, O. Stanovení charakteru segmentu řeči s využitím reálného kepstra Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 18, s. 56-66. ISSN: 1211-555X.
HORÁK, O. Web-application User Identification. In Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS). Atény: WSEAS Press, 2010. s. 414-418 s. ISBN 978-960-474-225-7.
HORÁK, O. Telemetry Data Transmission, Storage and Processing System Supporting Ski-mountaineering Race WSEAS Transactions on Communications, 2008, vol. 7, no. 9, s. 964-973. ISSN: 1109-2742.
HORÁK, O. Web-based Telemetry Data Transmission System Supporting Ski-mountaineering Race. In New Aspects of Communications : Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Communications. Atény: WSEAS Press, 2008. s. 404-409 s. ISBN 978-960-6766-84-8.
PROJECT PROGRAMME FUNDED BY: START END
Utilization of data and information technologies as means supporting evidence-based decision making in development of a smart region Student Grant Competition 01.01.21 31.12.21
Information environment of smart cities and regions in terms of competitiveness, efficiency and security Student Grant Competition 01.01.20 31.12.20
Modelling emotions in verbal and nonverbal managerial communication to predict corporate financial risk Standard projects 01.01.19 30.06.22
Transparency and competitiveness of municipalities and regions within the development of the concept of smart cities and regions. Student Grant Competition 01.01.19 31.12.19
Transparency and competitiveness of municipalities and regions within the development of the concept of smart cities and regions Student Grant Competition 01.01.18 31.12.18
Support of Development of Smart Cities and Regions Student Grant Competition 01.01.17 31.12.17
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition 01.01.16 31.12.16
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition 01.01.15 31.12.15
HEDF - F5 d) 01.01.11 31.12.11
Standard projects 01.01.09 31.12.11

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Bc. 2004 Applied Informatics University of Hradec Králové Algorithmization - a way to the programming
Ing. 2006 Information Management University of Hradec Králové Data security in single-chip based applications
Ph.D. 2014 Informatics within Public Administration University of Pardubice Voice Identification of Information System Users
Mgr. 2017 Physical Measurements and Modelling University of Hradec Králové Data Calibration and Synthesis of Interferometric Images of ALMA Observatory
2017 Secondary School Teacher University of Hradec Králové Support for Teaching Physics using IT Tools
RNDr. 2018 Physical Measurements and Modelling University of Hradec Králové

Study and Work Abroad

Year Institution Place Length (months)
2009 Marmara University Istanbul 0.2
2012 Zealand Institute of Business and Technology Roskilde 0.2
2014 Universida de Vigo Ourense 0.2
2015 Hochschule Bremerhaven Bremerhaven 0.2
2017 Aalto University Espoo 0.2
2018 Rīgas Tehniskā Universitāte Rīga 0.2
2019 Rīgas Tehniskā Universitāte Rīga 0.2
2022 Rīgas Tehniskā Universitāte Rīga 0.2
2022 Hochschule Bremerhaven Bremerhaven 0.2