E-commerce jako cesta k úspěchu

1. 11. 2022

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Ústav systémového inženýrství a informatiky

zve všechny zájemce na přednášku

E-commerce jako cesta k úspěchu, kterou přednese Magdalena Soukupová
Multidivision E-commerce Director, L´Oreál Česká republika s.r.o.  

dne 4. 11. 2022 od 08:00 hod. na učebně DB-B2.

Kontaktní osoba: Ing. Renata Bílková, Ph.D. (email: renata.bilkova@upce.cz)

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES