Dodatečné přijímací řízení na FES pro akad. rok 2018/2019

3. 7. 2018
přijímací řízení
FES
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
DFES