UPCE

Děkan FES ocenil významné osobnosti fakulty

15. 11. 2022

Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ocenil na Setkání zaměstnanců a příznivců Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo 10. listopadu 2022, sedm významných osobností.

„Fakulta byla formována osobnostmi, které s ní spojily desítky let svého života. Díky jejich prozíravosti, odvaze, životní moudrosti a úspěchu v různých aktivitách je naše fakulta silnou a stabilní institucí, která má na co navazovat a může se všestranně rozvíjet. Proto je nezbytné si tyto osobnosti připomínat a děkovat jim“ říká prof. Jan Stejskal, děkan fakulty. Dodává, že novou medailí budou v budoucnu oceňovány další osobnosti spojené s fakultou, ale i mimořádné počiny, zásluhy a úspěchy pracovníků a studentů fakulty.

Medaili za zásluhy o rozvoj Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice získali:
emeritní děkan doc. Ing. Radim Roudný, CSc., 
emeritní děkan prof. Ing. Jan Čapek, CSc.,
emeritní proděkanka doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.,
emeritní vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.,
emeritní profesorka Ústavu matematiky a kvantitativních metod prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D. a
profesor Ústavu ekonomických věd prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc., 
emeritní vedoucí studijního oddělení Milada Větrovská.

Medaili za zásluhy o rozvoj Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vytvořil akademický sochař Michal Vitanovský, který je významným českým medailérem. Z jeho dílny pochází řada medailí a VŠ insignií. Jeho nejvýznamnějším dílem je však podoba nejvyššího vyznamenání České republiky, tedy Řád Bílého lva.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES