Aktuální informace pro studenty v souvislosti s vydanými opatřeními od 13. 9. 2021

14. 9. 2021

Vážené studentky a studenti,

aktuálně pro nás platí následující:

  • studenti neprokazují test, očkování či prodělanou nemoc (ONT),
  • ve společných prostorách jsou povinné výhradně respirátory,
  • při přednáškách, seminářích a cvičeních nejsou respirátory povinné.

Prosíme, abyste se snažili minimalizovat rizika případného přenosu koronaviru – používejte dezinfekci a minimalizujte kontakty. Ideální je, pokud jste očkovaní. V případě, že pociťujete příznaky nemoci, nechoďte na fakultu a nechte se otestovat. Kontrolujte své emailové schránky, sledujte nás na intranetu a sociálních sítích. O případných změnách v pravidlech vás budeme informovat. Děkujeme za spolupráci a pochopení

 

Jan Stejskal, děkan fakulty

Jitka Komárková, proděkanka pro studium a pedagogickou činnost

 

 

 

Podrobnější informace

Na základě znění nového opatření, které bylo přijato na jednání vlády dne 10. září 2021 s účinností od 13. září 2021 platí, že splnění pravidla ONT studenty při výuce na vysokých školách nejsou stanovena, tzn. že při vstupu do budovy fakulty a při výuce není vyžadován test na COVID-19. I nadále platí povinnost prokázání splnění pravidel ONT pro ubytované na kolejích a při hromadných akademických obřadech typu imatrikulace, promoce a dalších, na kterých se účastní více než 20 osob.

V platnosti zůstávají pravidla ochrany dýchacích cest ze dne 30. července 2021, ve znění ze dne 27. srpna 2021 s účinností od 31. srpna 2021), které upravuje výjimky z nošení ochranných prostředků dýchacích cest při výuce i zkoušení.

 

Provoz studijního oddělení

Provoz studijního oddělení se již vrátil do původního režimu. Úřední hodiny naleznete zde.

  • Potvrzení o studiu můžeme i nadále zaslat na studentský email či poštou.
  • Pro odevzdávání Vašich dokumentů a žádosti slouží také schránka umístěná přímo u dveří studijního oddělení, kterou denně vybíráme.
  • Dotazy ke studiu lze zasílat na emailovou adresu studijni.fes@upce.cz nebo ipc.fes@upce.cz nebo vyřídit telefonicky.

 

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES